Tėvynė mūsų

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS: 2018 metus skelbkime SĄJŪDŽIO METAIS

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų   

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

K R E I P I M Ą S I S    2018 metus skelbkime SĄJŪDŽIO METAIS                                                       Vilnius, Mokslų Akademijos salė, 2017-05-17           

 1988 birželio 3 d. susirinkę Lietuvos Laisvės siekėjai  įkūrė Sąjūdį.

 Į Nepriklausomybę ėjome pasmerkti 1939-08-23 Stalino ir Hitlerio suokalbio, tremti, kankinti ir žudyti kalėjimuose ir gulaguose, kovoję sukilėlių ir partizanų gretose iš mitingo prie Adomo Mickevičiaus 1987-08-23, iš sąjūdininkų susirinkimų ir konferencijų, iš didžiųjų Sąjūdžio mitingų ir Baltijos kelio  50 metų sovietų vykdyto genocido.

 Į Nepriklausomybę ėjome su plevenančiomis Trispalvėmis, aidint Tautinei giesmei ir maldoms, gaudžiant Bažnyčių varpams ir sklindant aplodismentams. Visi dirbome Tėvynės gerovei.  

Siekdami prisiminti žygį į Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę, sukilėlių ir  partizanų  kovas dėl Nepriklausomybės ir taikią antisovietinę rezistenciją,  aukas bei netektis, sugrįžimą į demokratinę Europą ir naujus iššūkius, prašome 2018 metus paskelbti SĄJŪDŽIO METAIS ir patvirtinti veiklos programą. Programoje reikėtų numatyti atskleisti ir paviešinti Sąjūdžio veiklą nuo jo įsisteigimo. Reikėtų numatyti renginius visoje Lietuvos teritorijoje ir užsienyje. Reikėtų pagaminti jubiliejinį ženklą, išleisti leidinį, pašto ženklą, voką  ir apdovanoti valstybės apdovanojimais nusipelniusius sąjūdininkus.

Pagrindiniai renginiai 2018-06-03  galėtų būti:

Iškilmingas LR Seimo posėdis,

Vėliavų pakėlimas Nepriklausomybės aikštėje,

 Eisena iš Nepriklausomybės aikštės į Arkikatedrą,

Šventos Mišios Arkikatedroje,

Sąjūdininkų susitikimas  ir pagerbimas  svarbiausiuose miestų rūmuose, arenose,

Koncertas Katedros aikštėje 20 val.

2018 birželio 3-oji bus sekmadienis. Todėl renginiai įgaus ir šventinį, ir jubiliejinį pakylėjimą. Manoma, kad Sąjūdžio jubiliejiniai renginiai skatins žmones daugiau bendrauti, sulauks pagarbos ir susiklausymo.

Prašome Lietuvos Sąjūdžio tarybą įstatų nustatyta tvarka iki 2018-02-20  organizuoti ataskaitinį – rinkiminį Sąjūdžio suvažiavimą ir 2018 metais surengti Sąjūdžio 30-ties metų jubiliejaus paminėjimą. 

Susirinkimo  pirmininkai:                                                       

Leonas Kerosierius                                                                                         

Nijolė Balčiūnienė                                                                                          

Regina Jakučiūnienė                                                                                      

Hubertas Martinkėnas           

Pasiteiravimui:  L. Kerosierius  8 674 38465,     Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,        el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com