Tėvynė mūsų

Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo, vykusio 2019-02-01 d., priimtus NUTARIMUS, DALOMĄJĄ MEDŽIAGĄ ir INFORMACIJĄ

Written by Redakcija · 2 min read

2019 metai – PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAI

 2019 metai – PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAI            

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS 

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui

Arkivyskupui Gintarui Grušui

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui SkverneliuiPasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui

LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui

LR generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui 

LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei

Vilniaus merui Remigijui Šimašiui

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Žiniasklaidai                            

    TEIKIAME VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMO  VYKUSIO 2019-02-01 d. LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE PRIIMTUS NUTARIMUS, DALOMĄJĄ MEDŽIAGĄ ir INFORMACIJĄ

Vilnius,  2019-02-04

Ši dalomoji medžiaga buvo įteikta kiekvienam susirinkimo dalyviui. Dalyviai buvo pagerbti Padėkos raštais (pavyzdys pateiktas antrame puslapyje).

                Mokslų Akademijos scenos ekrane buvo Prezidentų Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto nuotraukos.         

Susirinkimą pradėjo  Lietuvos Mokslų Akademijos ir „Giedros“ meniniai kolektyvai bei  vaikų darželio „Mėnulio vaikai“ 3 darželinukų grupelės skambant varpeliams su degančiomis žvakutėmis, rožių puokštėmis ir vainikais lydimos Laisvės kovotojų, Parlamento gynėjų ir sąjūdininkų, išsirikiavusių prieš sceną

Po Valstybės himno, kunigo Roberto Grigo maldos, po IŠĖJUSIŲ AMŽINYBĖN PAGERBIMO, po giesmės Marija Marija, žvakutes, gėles ir vainikus suaugusiųjų delegacijos nunešė prie Prezidento Antano Smetonos ir Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto paminklų bei į Lukiškių aikštės centrą, kur sudėtos ir pašventintos LAISVĖS KOVŲ RELIKVIJOS.

Susirinkime kalbėjo: profesorius Arūnas Gumuliauskas, sąjūdininkas Gintaras Songaila, Sigutė Petrauskienė, Prezidento Antano Smetonos, brolio Motiejaus vaikaitė – 16 metų praleidusi  tremtyje, Aušra Vilkienė, Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto sesers Kotrynos dukra -29 metus praleidusi  tremtyje, habilituotas daktaras Kazimieras Garšva, Lietuvių kalbos instituto mokslininkas, “Vilnijos” draugijos pirmininkas,  Politologas Vytautas Sinica, Jaunimo sanbūris Pro Patria pirmininkas,  Gintaras Karosas, asociacijos “Talka Kalbai ir Tautai” pirmininkas, Filosofas Vytautas Radžvilas, Vilniaus universiteto  profesorius, Nijolė Balčiūnienė, Etninės kultūros globos tarybos narė, ”Vilnijos“  draugijos pirmininko pavaduotoja,  Kęstutis Balčiūnas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos narys, Gediminas Adomaitis, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas. Susirinkimas išrinko Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybą iš 42 asmenų, priėmė 8 rezoliucijas: Viešas pareiškimas „Dėl pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metų“, KREIPIMASIS „Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo  Lietuvoje“, PRAŠYMAS Dėl laidos „Atgimimo banga“, KREIPIMASIS „Dėl sušaudytos Vyriausybės“, PRAŠYMAS „Dėl valstybinės lietuvių kalbos statuso išsaugojimo“,    PAREIŠKIMAS  „Dėl 1941 metų Birželio 23 d.  Deklaracijos pripažinimo LR teisės aktu“, KREIPIMASIS „Dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos M. Ivaškevičiui“,   „DĖL VYČIO PAMINKLO LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE VILNIUJE“.

               2019-02-04 šie dokumentai  bus įteikti adresatams ir bus viešinami visais įmanomais būdais.

              Prašysime Krašto apsaugos ministerijos ir Vilniaus savivaldybės sudaryti sąlygas, kad 2019 metais nuolatos degtų žvakutės ir kad galima būtų padėti vainikų ir gėlyčių prie Prezidentų A. Smetonos ir J. Žemaičio-Vytauto paminklų bei Lukiškių aikštėje, kaip tai daro Vilniaus  sąjūdininkai prie Tremtinių paminklo prie buvusių  KGB rūmų Vilniuje.                        

   Dėkojame Lietuvos Mokslų Akademijai. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubui, Vilniaus forumui, Jaunimo sambūriui ProPatria, Lietuvos žmogaus teisių asociacijai, Asociacijai  “Talka Kalbai ir Tautai”.

Susirinkimo pirmininkai: L. Kerosierius, R. akučiūnienė, H.Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, R. Jakučiūnienė tel.  8675 94107, H. Martinkėnas tel.8620 85209

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com