Tėvynė mūsų

Vilties blyksnis teisingumo link

Written by admin · 1 min read

Kaip rodo paskutinė „Vilmorus“ apklausa, pasitikėjimas prokuratūra ir teismais yra tiek smukęs, kad nebesiekia 19 proc. Tai liudija iškeltų ir laimėtų bylų prieš Lietuvą Europos Teisingumo Teisme gausa. Valstybės saugumo departamento vertinimo šioje apklausoje nėra, nes tikėtina, kad po „teroristei“ Eglei Kusaitei kurptos bylos, prokuratūrai ir VSD aiškiai bendradarbiaujant su pasaulyje pripažinta nusikalstama Rusijos federaline saugumo tarnyba, VSD veikla gali būti vertinama tik neigiamai.

 

Gegužės 30 d. Vilniaus apygardos teismas nusprendė, kad E. Kusaitei turi būti skirta vos 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurią nuteistoji neteisėtomis prokurorų pastangomis jau yra atlikusi, vietoj prokuratūros reikalautų 10-ties metų įkalinimo.

Netenka abejoti, kad ne iš humaniškumo ir gailestingumo teismas tokią bausmę teskyrė, o iš baimės, kad Europos teisme baltais siūlais siūtą bylą tektų pralaimėti. Toji „švelni“ bausmė „teroristei“, VSD psichologinio spaudimo atremti nemokėjusiai merginai ir netgi mergaitei, akivaizdžiai skirta tik tam, kad būtų pateisinti neteisėti VSD veiksmai ir agresyvūs prokuratūros surinkti „įkalčiai“ pagal VSD agentų parodymus.

Sukurpta Lietuvos pilietei E. Kusaitei byla, kaltinant ją neva ketinimu įvykdyti teroristinį aktą prieš Rusijos ar jos statytinės valdžios Čečėnijoje karinę struktūrą, iš tikrųjų yra akibrokštui prilygstantis pataikavimas agresorei bei čečėnų tautos laisvės siekių išdavystės aktas. E.Kusaitės teroriste laikyti jokio pagrindo nėra, nes Maskvos ir Čečėnijos nesutarimai jau tęsiasi nuo seno ir tai nėra siejama su terorizmu – tai yra patvirtinę daugelis tarptautinių organizacijų, tai yra priėmęs 10 rezoliucijų ir pareiškimų čečėnų teisių gynimo klausimais Lietuvos Seimas.

Pati ikiteisminio tyrimo pradžia net nebuvo siekis išaiškinti nusikaltimą, o jį imituoti. E. Kusaitė VSD buvo „globojama“ nuo 13 metų ir labai panašu, jog buvo rengiama tam, kad ją demaskavus, būtų pateisinta Lietuvos VSD kovos su terorizmu veikla ir tokios veiklos finansavimas. Faktiškai, pagal kaltinimo formulavimą, prokuratūra E. Kusaitę kaltina terorizmu Rusijos karinėje bazėje už laisvę kovojančioj okupuotoj Čečenijoj, o tokiu atveju ji turėtų būti laikytina tarptautinėje teisėje legalizuota kombatante ir už karo veiksmus nebaustina, net apdovanojimu skatinama. Antai kovojusį prieš rusiškąjį okupantą čečėnų būriuose Liną Vėlavičių, žuvusį prie Arguno 1995-aisiais, čečėnai pripažino savo didvyriu, o Lietuva jo palaikus pargabeno ir laidojo valstybės lėšomis su visais pagarbos ženklais.

Iš tikrųjų, einant teisingumo link, baudžiamos bylos turėtų būti keliamos tiems, kurie bylą E.Kusaitei fabrikavo, kurie jai, laikydami psichinėje įtampoje, gadino sveikatą, trikdė normalų gyvenimą, mokymąsi. Vienaip ar kitaip, Apygardos teismo sprendimas laikytinas tik vilties blyksniu teisingumo link. E.Kusaitė teismo sprendimą turi galimybę apskųsti per 20 dienų.

Visuomenė per minimą bylą jau įvertino teisėsaugos sistemą nepasitikėjimu, metas Valstybei imtis radikalių priemonių, jei ji dar nori būti ir pasauliui parodyti, esanti teisinė valstybė.

Tiesos.lt