Tėvynė mūsų

Vykdytojų visuomenė geros valstybės nesukurs

Written by admin · 1 min read

Konstitucija mūsų piliečiams suteikia teisę laisvai reikšti savo nuomonę. „Respublikos“ leidinių puolimas už kritiką kartu yra puolimas tų mąstančių žmonių, kurie jų puslapiuose drąsiai ir atvirai reiškia savo nuomonę.

Tokie simptomai reiškiasi jau kuris laikas. Vienas ministras apie mokytojų streiką yra pasakęs, kad čia Rusijos inspiruota. Mat kai nesprendi problemos iš esmės, lengviausia numesti lengvai suprantamą kaulą, kurį visuomenė turėtų graužti. Pavyzdžiu galėtų būti ir Gedimino Kirkilo siūlymas organizuoti referendumą dėl Žaliojo tilto skulptūrų. Dar galima būtų surengti referendumą, ar į darbą reikėtų eiti pusę aštuonių, ar pusę devynių ryto.

 

Šitie „kaulai“ mėtomi, kad žmonės negalvotų apie mūsų kuriamos valstybės tobulinimą. Ten, kur buvo rimti dalykai rengiami, referendumų organizatoriai buvo murkdomi visais įmanomais būdais. Valdžia galvoja, kad viską žino, viską daro gerai, ir klausyti, ką sako kiti žmonės, nelabai norima. O jos rankose ir tos struktūros, kurios gali įbauginti, nutildyti, padaryti kratą…

Kur yra blogybė? Aš puikiai atsimenu pirmuosius kelerius mūsų atkurtos Nepriklausomybės metus, kai valstybę kūrė visuomenė. Aš ir pats į namus dažniausiai grįždavau apie dešimtą vakaro, nes reikėjo rašyti švietimo reformos programą, aplinkos apsaugos įstatymus. Mes tada buvome kūrėjais. Nebuvo svarbu, kokios tavo pareigos, – jeigu tu turi gerų sumanymų, siūlymų, tu būsi išklausytas, būsi išgirstas. Dabar mes tampame nebe kuriančia visuomene, o vykdytojų visuomene. Mus tokius daro. O vykdytojų visuomenė geros valstybės nesukurs.

Nedidelė Tauta, kokia mes esame, gali efektyvią valstybę sukurti tada, kai jos kūrimo darbe dalyvaus visi piliečiai arba bent didžioji jų dalis. O dabar tai vieniems, tai kitiems klijuojamos etiketės, ieškoma valstybės priešų, žmonės skaldomi tokiu metu, kai juos reikia sutelkti. Tai labai negeri simptomai, atskirtis tarp valdžios ir visuomenės, deja, nemažėja.

Šioje situacijoje VSD prasimušė kompetencijos dalykai, jeigu pasakysiu „kompetencijos stoka“, gal ir pas mane ateis kratos daryti… Bet tegul ateina, jeigu tai kam nors padės. Reikia pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra kompetencijos stoka ir galvojimas, kad visuomenė yra labai primityvi ir jai galima pasakyti, kad mokytojai nepatenkinti todėl, kad Rusija juos kursto. Nepasitenkinimą reiškia ir pareigūnai, o kaip tik ir būtų efektyviausia pakurstyti tuos žmones, kurie turi ginklus, gynimosi priemones. Bet tai primityvus vertinimas ir atitrūkimas nuo realybės. O tuo metu tikrieji Lietuvos priešai turbūt ramiausiai veikia ir jų niekas net nesugeba pastebėti.

respublika.lt