Aktualijos

Dalia Grybauskaitė: Mano iniciatyva Lietuvoje viskas gerėja

Written by admin · 1 min read

Prezidentės metinio pranešimo išvakarėse Dalios Grybauskaitės komanda svetainėje http://www.prezidentas.lt paskelbė per penkerius metus nuveiktų darbų ataskaitą.

Pasak šio įspūdingo teksto, prezidentės iniciatyva Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimas sparčiai gerėjo: augo BVP, didėjo pasitikėjimas teismais, žmonės darėsi vis pilietiškesni, šviesesni ir kultūringesni.

 

Ataskaitoje teigiama: „Prezidentės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ pasklido po visą Lietuvą. Per trejus metus buvo padovanota 82 tūkst. naujų knygų šalies bibliotekoms. Lietuviai – išradinga, kūrybinga ir vieninga tauta. Prezidentės inicijuota patriotiškumą skatinanti akcija „Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją švęsk išradingai“ per dvejus metus jau sulaukė daugiau nei 500 idėjų, kaip išradingai paminėti svarbias šaliai šventes. Prezidentės iniciatyva minint Vasario 16-ąją kiekvienais metais atliekamas naujas, specialiai šiai progai sukurtas lietuvių kompozitoriaus kūrinys“.

Pakilioje, plačioje ir detalių nevengiančioje prezidentės ataskaitoje liko nutylėti teksto optimistinei gaidai netikę faktai. Juos paprastai nutyli ir prezidentei paslaugi oficiali žiniasklaida.

Pilietinis Tiesos.lt portalas norėtų šiuos faktus priminti:

– per pastaruosius penkerius metus Lietuva neteko 229 000 gyventojų – 190 000 dėl emigracijos, 39 000 dėl neigiamų demografinių tendencijų;

– augant BVP žmonių realios pajamos sumažėjo 12 nuošimčių;

– padidėjo socialinė atskirtis, vien viešajame sektoriuje aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų atlyginimai šiandien skiriasi 10-12 kartų;

– apie 30 nuošimčių gyventojų skursta;

– valstybės skola per penkerius metus išaugo tris kartus;

– stiprėjo socialinė depresija – 10 000 žmonių iš gyvenimo pasitraukė dėl smurtinių mirčių (savižudybių, žmogžudysčių), reikšmingai sumažėjo gimstamumas (2009 m. jis siekė 36 682, 2012 – tik 30 459);

– augo korupcija – Lietuva pripažinta viena korumpuočiausių valstybių Europos Sąjungoje, net 27 nuošimčiai lietuvių susiduria su kyšininkavimu, 83 nuošimčiai įsitikinę, kad šalies teisėjai yra korumpuoti.