Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas Antikonstitucinis košmaras tęsiasi

Written by Redakcija · 6 min read

Atkreipė dėmesį straipsnis [1], kuriame kalbama apie labai svarbius valstybei dalykus ir asmenis – LR KT pirmininką Dainių Žalimą, antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkę Agnę Širinskienę, kitus politikos lyderius.

Jau esu rašęs [2] apie Agnę Širinskienę, tad nevertėtų kartotis (straipsnyje buvo kalbama, kad antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas ATĖMĖ iš LR piliečių konstitucinę lygią ir tiesioginę rinkimų teisę rinkti Seimą).Taip visų 7 Seimų sudėtis nuo pat LR Konstitucijos įsigaliojimo tapo neteisėta, nelegitimi. Toks yra 1992-07-09 signatarų priimto ir Vyt.  Landsbergio pasirašyto Seimo rinkimų įstatymo „nuopelnas“ Lietuvos valstybės teisiniams demokratiniams pagrindams, padarant juos neteisėtais, nedemokratiniais. Čekistai įgavo daugiau teisių.

Taigi, straipsnyje [1] išdėstyta pozicija: „Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkė Agnė Širinskienė teigia, kad likus metams iki Seimo rinkimų Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkui Dainiui Žalimui nereikėjo kalbėti apie tai, jog rinkimų sistema, kai dalis parlamentarų renkama vienmandatėse, gali kirstis su Konstitucija. D.Žalimas teigia, kad turi teisę pareikšti nuomonę, o jam pačiam neteks spręsti su tuo susijusios bylos – jo kadencija baigsis mažiau nei už pusės metų”.

Nėra valstybėje aktualesnės temos nei valstybės konstituciniai teisiniai demokratiniai pagrindai. Ne ant melo ar čekistinių instrukcijų turi būti subudavotas teisinės valstybės pagrindas. Todėl visiškai remiu viešą LR Konstitucinio Teismo pirmininko Daniaus Žalimo nuomonę- poziciją pačiu aktualiausiu Valstybei klausimu, netgi jeigu ji iš esmės prieštarauja 2015-10-20 LR Konstitucinio Teismo išaiškinimui [3], kurį vėlgi, pakartosiu:

2.3. Taigi, pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Matome, kad LR Konstitucinis Teismas ne prieš metus jau, o jau nuo 2015-10-20 kalba apie tai, kokie turi būti Seimo rinkimai, o p. Agnei Širinskienei vis dar atrodo, kad tik nuo dabar ir tai dar per vėlai. Apie tai LR Seimo nariai buvo daugybę kartų informuoti tiek prieš 2016-10-09 rinkimus, tiek po jų. Todėl Seimo neveikimas atrodo ypatingai piktybiškai, antivalstybiškai, antikonstituciškai. Taip paniekinami LR piliečiai, Tauta ir visa Valstybė, kadangi joje iš LR piliečių yra ATIMTA konstitucinė lygi ir tiesioginė rinkimų teisė renkant tiek Seimą, tiek savivaldybes [3].

Toliau cituoju Agnę Širinskienę [1]: „Kai likus metams iki rinkimų pradedama kalbėti apie rinkimų sistemos (trūkumus – aut.), kai susidaro skaitytojui įspūdis, kad neva ta sistema stokoja teisėtumo, apie ką mes kalbame tada?“ – klausė ji.”.

Tokia A. Širinskienės “logika” netoleruotina, nes antikonstituciniams rinkimams visada pakanka laiko, o konstituciniams rinkimams laiko niekada neužtenka. Grynai čekistinis samprotavimų metodas ir tai skamba iš Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės A.Širinskienės! Ar ne per daug to antikonstitucinio košmaro?

A.Širinskienė sako [1]: “Viena yra kalbėti, kai prasideda kadencija, su tokiomis užuominomis, kad yra prieštaraujama Konstitucijai dėl tvarkos, kuria parlamentas renkamas daugiau kaip 20 metų. O kita, kada tai daroma tiek laiko iki rinkimų“, – įsitikinusi ji.

TTK pirmininkė A.Širinskienė atvirai meluoja, nes ji negali nežinoti, kad visų 7 Seimų sudėtis yra antikonstitucinė – apie tai LR KT išaiškino kaip turi būti dar 2015-10-20. Ir svarbiausia, kad LR KT išaiškino remdamasis Venecijos komisija, kas privalu žinoti ir LR KT pirmininkui Dainiui Žalimui. Visi Seimo nariai privalo apie tai žinoti (2016-06-22 Seimui buvo nusiųstas Seimo rinkimų įstatymo projektas, atkuriantis Seimo rinkimuose konstitucinę lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. O gal Seime dokumentus sukiša į kokią nors juodą skylę, nes niekaip nesugeba reaguoti? Ar ir LT KT 2015-10-20 išaiškinimas vertas tik šiukšlių dėžės?  Praktika rodo, kad būtent taip ir yra.

Čekistiniams nusikaltėliams, hibridiniams stribams teisėtumas yra nereikalingas. Jie yra ne tik virš įstatymo, bet ir virš Konstitucijos taip pat.  Jei valstybėje veiktų teisė ir teisingumas, jiems reiktų ne valdžioje, o cypėse sėdėti.

Toliau straipsnyje [1] skaitome: “A.Širinskienė pabrėžė, kad Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucinės teisės klausimais – Venecijos komisija, pabrėžia, jog nepageidautina keisti tvarkos likus metams iki rinkimų. Tačiau ji patikino, jog mokslinės diskusijos reikalingos.”

 Venecijos komisijos nuostatai reikia pritarti, kad nepageidautina keisti rinkimų tvarką likus metams iki rinkimų. Rinkimų tvarka turi būti stabili, tačiau tik tokia stabili, kuri NEPRIEŠTARAUJA  Konstitucijai. O jeigu rinkimų tvarka iš esmės prieštarauja Konstitucijai, tai tokių rinkimų iš viso NEGALIMA rengti, nes taip yra suformuojama nelegitimi, neteisėta valdžia.

Reikia priminti TTK pirmininkei A.Širinskienei, kad pirmieji Seimo rinkimai įvyko 1992-10-25, o tas antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas buvo priimtas 1992-07-09. Taigi, kai norima tai ir per tris su puse mėnesio sugebama pasiruošti rinkimas ir juos įvykdyti. Be to, 2016-10-09 rinkimai buvo JE LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu buvo paskelbti 2016-04-06, prieš 6 mėnesius ir 3 dienas. Tad iki rinkimų pradžios  yra pakankamai laiko priimti LR Konstitucijai neprieštaraujantį lygią ir tiesioginę rinkimų teisę įgyvendinantį Seimo rinkimų įstatymą, tuo labiau, kad jo projektas buvo visiems Seimo nariams išsiųstas dar 2016-06-22 dieną. Todėl tokie atsikalbėjimai, kad per mažai laiko, galimai, tėra tik asmeninis suinteresuotumas? Tačiau LR Konstituicija turi viršenybę prieš asmeninius antikonstitucinius interesus.

Tikiu, kad p. Agnė Širinskienė yra asmeniškai suinteresuota tokia antikonstitucine rinkimų Sistema, nes pati yra SĄRAŠINĖ ir Seime yra nelegitimi – ne pagal LR Konstituciją. Tikriausiai, asmeniniai Agnės Širinkienės interesai yra aukščiau už Valstybės interesą turėti legitimią, teisėtą valdžią, o ne čekistinę Valstybės naikintojų. Štai kodėl ponia Agnė Širinskienė taip baiminasi, kai ir LR KT pirmininkas D.Žalimas jau pradėjo kalbėti šiai tema. O juk supranta, kad tas kalbėjimas ir atves į tai, kad visų 7 Seimų sudėtis yra nelegitimi, neteisėta ir jie yra dėl to ypatingai kalti prieš Valstybę ir istoriją.

Tai moralinis dugnas, nes tokie Seimo “nariai” negali išgirsti Deimantės pagalbos šauksmo ir atsakyti į jau 88 kartus Lietuvos žmonių paklaustą klausimą: “Ar dar gyva Deimantė?”. Jeigu jie visiškai kurti ir nesusigaudo kas valstybėje darosi, tai tikrai privalėjo 2018-01-13 dieną išgirsti tą patį klausimą iš Laisvės premijos laureatės sesers Nijolės F. Sadūnaitės, užduotą  iš Valstybėje aukščiausios Seimo tribūnos,  dalyvaujant užsienio diplomatams. O gal nesugeba suvokti klausimo esmės?

Savo baimes A.Širinskienė taip suformulavo [1] : “„Mokslininkams visada galima diskutuoti, bet viena yra mokslinės diskusijos, kita – kada išeina žmonės turintys tam tikras pareigas ir pradeda vertinti situaciją ir plėsti tą diskusiją“, – pareiškė ji.”

Matome, kad A.Širinskienė bijo besiplečiančios diskusijos.

Ypatingai įdomus šis A.Širinskienės samprotavimas [1]: “„Atitinkamai, auga rizika, kad viena partija bus pajėgi formuoti Vyriausybę. Tad tikriausiai pirma sau turėtume atsakyti į klausimą, ar tikrai norime gyventi dvipartinės demokratijos sąlygomis, ypač, kai jau gyvenome vienpartinėje „demokratijoje“, – piktinosi ji.”

Tai fundamentaliai ydingas samprotavimas. Atsakymas yra Konstitucijoje, kurioje pasakyta, kad Prezidento, Seimo ir savivaldybių rinkimai turi vykti pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, o ne taip kaip kam nors galvoje pasisapnuoja. Tokie “sapnai” parodo, kad ponai Seimo nariai save laiko aukščiau už Konstituciją, tai yra kuria neteisinę ir nedemokratinę valstybę, galimai pagal čekistines instrukcijas. Kažkaip tai nieko blogo per daug nėra ir dėl to, kad JAV iš esmės dvipartinė sistema.

Ir kokioje supuvusioje makaulėje gali gimti toji čekistinė mintis, kad rinkimai Lietuvoje turi vykti, kaip vyksta, pagal NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę, lygiai atvirkščiai, nei Konstitucija įpareigoja, kuriai prisiekiama.

Neįmanoma nesistebėti Konstitucijos priešo [3] LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pozicija [1], kai jis sako:

“….Visa tai turėdamas omenyje, manau, kad galiu pareikšti savo nuomonę, juo labiau, kad ji yra pagrįsta ir Europos teisininkų pozicija, išreiškiama Venecijos komisijos nuomonėse, kur vienareikšmiškai už proporcinę sistemą paprastai yra pasisakoma“, – pabrėžė jis.”

Pasitikėti ponu LR KT pirmininku D.Žalimo tuo, ką jis sako iš viso negalima, nes jis nuostatą “kartu gali būti” visiškai be jokios sąžinės graužaties paverčia nuostata “niekas negali būti” [3], kai kalba apie dvi pilietybes. Gal jau visai praradęs logiką?

Aukščiau todėl ir kažin kelintą kartą pacitavau LR KT 2015-10-20 išaiškinimą, kuris ir remiasi “…Venecijos komisijos patvirtinta gerąją rinkimų praktika, kai turi būti lygios rinkimų apygardos ir kiekvienas rinkėjas turi turėti tik vieną balsą. Jokių daugiamandačių apygardų lygios rinkimų teisės turinyje nėra. Tai ar ką nors D.Žalimas nutuokia apie teisę ar nusikalstamai meluoja? Tikriausiai kažką nutuokia ir sąmoningai vykdo tęstinį nusikaltimą prieš  Valstybę. Juk D.Grybauskaitės parinktas.

D.Žalimas taip pat sako taip [1]: “Pašnekovas (D.Žalimas) pabrėžė, kad susirūpinimą turėtų kelti mažas rinkėjų aktyvumas.” 

Viena iš priežasčių, kodėl yra ypatingai mažas rinkėjų aktyvumas, tai eiti “rinkti” antikonstitucinę valdžia ir ją tokiu būdu “legitimizuoti” yra amoralu. Tačiau daug žmonių yra apgautų, nes antikonstitucinė propaganda sklida per visus “utiūgus”, kaip sako kai kurie blogeriai.

Išvados:

Lietuvoje vyksta arši antikonstitucinė propaganda, kuriai nėra svetimas melas, apgaulė, antikonstitucingumas ir Valstybės piliečių niekinimas ATIMANT iš jų konstitucinę lygių ir tiesioginių rinkimų teisę. Iš esmės piliečiai tampa beteisiais čekistų, hibridinių stribų vergais. Todėl mažėja Lietuvos gyventojų.

LR Seimo TTK pirmininkė Agnė Širinskienė, būdama Seime sąrašine, turi aiškų asmeninį interesą palikti esamą antikonstitucinę mišrią rinkimų sistemą, kaip ir kiti Seimo sąrašiniai, kurių yra ne 70, o vyraujanti dauguma. Nes sąrašiniai dalyvauja rinkimuose dar ir vienmandatėsė, t.y. du kartus per tuos pačius “rinkimus” į tą patį Seimą. 

Gal kas nors kur nors pasaulyje tokią valdžios formavimo nesąmonę esate girdėję?

Literatūra:

  1. 2019-10-04 politikos aktualijų žurnalistės Laurynos Vireliūnaitės straipsnis „A.Širinskienė teigia, jog D.Žalimui derėjo susilaikyti nuo rinkimų sistemos kritikos, bet jis taip nemano” (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/a-sirinskiene-teigia-jog-d-zalimui-derejo-susilaikyti-nuo-rinkimu-sistemos-kritikos-bet-jis-taip-nemano-56-1212258).
  2. 2017-05-25 straipsnis „Atleiskite, jie nežino ką daro?“ (http://www.ekspertai.eu/atleiskitejie-nezino-ka-daro92443/).
  3. 2019-10-03 straipsnis „Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-prasau-apkalta-lr-konstitucijos-priesui-lr-kt-pirmininkui-dainiui-zalimui/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9274:konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas/).

joramlt@yahoo.com

2019-10-05