Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Čekistiniai rinkimai Lietuvoje

Written by Redakcija · 3 min read

 Prisiminkime Michailo Gorbačiovo 1985-1991 “perestroikos” metus, skatinamus iš Maskvos ir kuo tai baigėsi –  Lietuva pirmoji 1990-03-11 paskelbė Nepriklausomybę, neilgai trukus subyrėjo ir visa TSRS.

Dabar stebime įvykius Maskvoje, kur maištaujanti jaunoji karta siekia legitimių rinkimų. Pagal dabar galiojančią tvarką kandidatais į Maskvos Dūmą gali tapti tik tie, kuriems kremliniai čekistai leidžia, užregistruoja. Kandidatais į valdžios organus galėjo tapti tik kgb ir kompartijos patikrinti, aprobuoti asmenys.  Maskvoje vis dar  tokie patys laikai, kaip ir prie sovietų ir čekistinis rinkimų organizavimas yra tvirtai įaugęs į kraują.Jokio savarankiškumo tautai ar, tarkim, toje teritorijoje gyvenantiems asmenims  nebuvo suteikta. Balsuoji už tuos, kurie tau parinkti.

Maskvos jaunimas (teisės mokslus baigę su raudonais diplomais, kaip Liubov Sobol), siekia, kad rinkimai į Maskvos Dūmą vyktų būtų realūs, laikantis įstatymo ir maskviečiai turėtų savo, o ne čekistų parinktus, kandidatus.

Kalbėdamas apie rinkimus į Maskvos Dūmą siekiu išsiaiškinti ir parodyti tuos metodus, kuriuos naudoja čekistai, kremliniai fsbistai, kitaip tariant, kgbistai, užsikonspiravę komunistai. Nereikia ieškoti tikslių pavadinimų, reikia žiūrėti į naudojamus metodus, kaip čekistų filtrą. .  Tai labai aiškiai matyti iš mitingų 2019-07-27, 2019-08-03, 2019-08-10 ir juose skelbiamų lozungų, pasisakymų. Tai yra rinkimams į Maskvos dūmą gali būti realiai registruoti tik aprobuoti, parinkti asmenys.  Prieš tuos, kurie išimtinai taikiai kaunasi už įstatymu pagrįstą teisę kandidatuoti ir rinkti yra sulaikomi ir net keliamos baudžiamosios bylos. Tuo tarpu šiuos protestus sukėlė išimtinai antikonstitucinė, čekistinė valdžia, kuri siekia nekaltus padaryti kaltais. Kaip neprisiminsi 2012-05-17 Deimantės budeliško pagrobimo ir po to nekaltiems keliamų bylų, o kaltuosius paaukštinat pareigose.

Išskiriame du pačius svarbiausius čekistinių rinkimų požymius: antiįstatyminiai rinkimai ir kandidatai privalo būti aprobuoti.

O kaip Lietuvoje?

Tiksliai vyksta čekistiniai rinkimai, o svarbiausias jų požymis – antikonstituciniai rinkimai pagal Seimo rinkimų įstatyme įtvirtintą nelygią rinkimų teisę [1-4]. Niekada negalima pamiršti, kad šią antikonstitucinę nelygią rinkimų teisę revanšistiškai Lietuvos 1990-03-11 Nepriklausomybės aktui 1992-07-09 įtvirtino signatarai su LTSR-LR AT pirmininko prof. Vytauto Landsbergio parašu.

Kitaip tariant, čekistai įvykdė revanšą Nepriklausomybės aktui, užsitikrindami privilegijas patekti į valdžią. Kandidatai aprobuojami antikonstituciniais “partiniais” sąrašais. Rinkėjams palikta tik balsavimo teisė, tačiau visada aprobuoti antikonstitucininkai lieka valdžioje. Paaiškinsiu, kad dabar Seime yra tik 5 save išsikėlę, o visi kiti SĄRAŠINIAI antikonstitucininkai.

Kažkada skaičiau vieno garbingo žmogaus atsiminimus, kad jis 1989 metais pats matė kgbistų sąrašą iš 6337 asmenų, kurie pasirengę kautis prieš Lietuvą. Tai mano išsiaiškintas čekistas tuoj puls paneigti, kad tokių kgbistinių sąrašų būti iš viso negali, nesąmonė. Ir tenka su tuo išsiaiškintu čekistu sutikti. Manau, kad toks kgbistų sąrašas tikrai kompromituotų čekistinę veiklą. Juk jie ne idiotai. Tačiau kas galėtų paneigti, kad tokių sąrašų negali būti koks nors DEŠIMT? Vieni su kitais “pešasi” ir viskas atrodo, kaip SHOW sąrašinių DEMOKRATIJA, o iš tikro pilnai čekistinis   valdymas.

Kitas požymis, kad Lietuvą valdo čekistai – Seime jie užslaptinti 100-ui metų. Tik čekistai taip gali sugalvoti ir įvykdyti.

Dar vienas požymis, kad Lietuvą valdo čekistai – visos 7 Seimo sudėtys buvo ir yra antikonstitucinės, nelegitimios, kurios demonstruoja ABSOLIUČIĄ tylą, kai raginama daugybę kartų atkurti legitimumą, pirmiausiai, LR Konstituciją atitinkančius rinkimus – pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, kai apygardos yra lygios ir vienas rinkėjas-turi vieną balsą [1-4].

Nieko aujo nesugalvota. Tai atitinka Jungtinių Tautų teisę, Europos teisę, LR Konstituciją, LR Konstitucinio teismo išaiškinimą ir sveiką protą, kuris sako, kad jeigu save išsikėlęs kandidatu asmuo gali gauti iš vieno rinkėjo tik vieną balsą, tai ir bet koks kitas kandidatas į tą patį Seimą iš rinkėjo gali gauti tik vieną balsą.

Tokių neligitimių rinkimų rezultate turime Seimo ir LR KT sudėtį, kurie principialiai nepaklūsta LR Konstitucijai, tarptautinių teismų sprendimams. Antikonstituciškumas ir yra čekistinio valdymo požymis. Juos madingai ir mandagiai vadinu hibridiniais stribais.

Vienas svarbesnių – dviejų pilietybių klausimas, kai LR KT ir LR Seimas taip pat užsispyrusiai ar tyčia nepaklūsta LR Konstitucijai. Čekistinio  valdymo.tikslas – neteisinė ir nedemokratinė valstybė, LR piliečių konstitucinės tesės suspendavimas.

Išvados:

Rinkimai į Maskvos Dūmą tik patvirtino atvirus, nebaudžiamus čekistų metodus…Plika akimi matomi panašumai ir LR rinkimuose Tas milžiniškas užsispyrimas, kurį demonstruoja seimūnai, kad Lietuvoje nevyktų Konstituciją atitinkantys tiek savivaldybių, tiek Seimo rinkimai patvirtina, kad Lietuvoje vyksta čekistiniai rinkimai.

Kremliaus čekistai taip pat užsispyrusiai neleidžia, kad vyktų įstatymą atitinkantys Maskvos Dūmos rinkimai. Tik Maskvoje jaunimas yra ryžtingas – juos (2019-08-10 ) palaikantis mitingas surinko arti 50000 žmonių.

Įvertinus rinkimų į Maskvos Dūmą realias savybes, ko gero, kiekvienų metų liepos 9-ji [4] galėtų būti dar vadinama ne vien antikonstitucinės valdžios diena, bet ir ČEKISTŲ REVANŠO DIENA, nes 1992-07-09 signatarai su V.Landsbergio parašu, gerai apgalvoję ir suplanavę [4] priėmė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą įvesdami privilegijas ir užprogramavo stagnaciją Valstybėje.

Čekistai iš paskutiniųjų gina čekistinius rinkimus ir arba mirtinai tyli, arba nukreipia kalbą kita linkme. Jie tuoj pat bando įrodyti, kad juoda yra balta ir atvirkščiai.

Straipsnio pavadinimą dalinai pasiskolinau iš Maskvos mitinguotojų, kurie šaukia: “Šalin čekistų valdžią!”, Leisk! , Išleisk! Tai raginimas leisti kandidatuoti, laikantis įstatymo, rinkimuose ir kad neteisėtai suimtus išleistų.

Literatūra: 

  1. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/).
  2. 2016-09-17 straipsnis “Profesoriaus išminties perlai” (http://www.ekspertai.eu/profesoriausismintiesperlai/).
  3. 2016-09-19 “Politikos liūto blūdai” (http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/).

2018-03-11 straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).

  1. 2019-07-07 straipsnis “Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8894:liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena&catid=33&Itemid=141).

joramlt@yahoo.com  2019-08-12