Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Irštvoje nieko naujo

Written by Biciulystė Siūlo · 4 min read

Irštva – tai tokia vieta Lietuvoje, kur yra susirinkęs 141 antikonstitucininkas. Jie tokiais vadintini todėl, kad toje irštvoje atsirado ne pagal LR Konstitucijos 55 str. įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų privalomą konstitucinę teisę, o lygiai atvirkščiai, paneigdami Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Tai yra, įgyvendindami čekistams naudingą teisę užgrobti valdžią. Apie tai detaliai ir su nuorodomis išaiškinta 2016-09-01 straipsnyje “Nusikaltėlių irštvos, Seimo vagims ir niekšams” [1, 2]. Apie tai LR Seimo visi nariai prieš 2016-10-09 rinkimus buvo mano informuoti “emailais” vienuolika kartų [2] pradedant 2016-04-13 diena.Man yra žinoma, kad ir kiti asmenys, advokatai apie tai informavo raštiškai užregistruotais dokumentais, su antspaudais ant dokumentų tiek Prezidentūroje, tiek Seime ir Vyriausybėje. Nulis dėmesio. Nors aiškiai LR Seimo statuto 12-o straipsnio 2 dalis įpareigoja “2. Seimo narys nagrinėja gautus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus bei skundus ir, jeigu reikia, juos siunčia svarstyti valstybės institucijoms. [3]. Atsakymai turėtų būti per 20 dienų, tačiau tokie įstatyminiai reikalavimai NEVYKDOMI, nes irštvoje įstatymai NEGALIOJA. Niekas negavo jokių atsakymų iki šiolei. Tai – esminis klausimas dėl  Valstybės teisinių demokratinių pagrindų.

Sveiku protu yra suvokiama, kad LR Seime teisėtai gali būti tik tie, kurie ten patenka išrinkti pagal LR Konstitucijoje įtvirtintus principus, t.y. lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Kitaip išrinkti jie yra neteisėti, nelegitimus.  Kai Seime nelieka sveiko proto, vykdoma antikonstitucinė veikla, tai Seimas pavirsta IRŠTVA. Tai kaip matome [1] tai seniai ir vyksta. Neteisėtos, antikonstitucinės sudėties Seimas yra IRŠVA.

Čia reiktų visgi kol kas gal ne šimtąjį kartą pakartoti, kad visą šitą antikonstitucinę betvarkę [4, 5] prieš Lietuvos valstybę visiškai ATIMANT iš LR piliečių teisę rinkti LR Seimą pagal LR Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę 1992-07-09 įtvirtino LTSR-LR AT deputatai, dabar vadinamai SIGNATARAIS su prof. Vytauto Landsbergio parašu. Taip jie pasikėsino į atsikuriančios Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus, kitaip tariant įvykdė revanšą prieš 1990-03-11 Nepriklausomybės Aktą. Dar kitaip tariant jums aktas, o mums – valdžia.

Taigi Lietuvoje neturime konstitucinės piliečių teisės rinkti Seimą, kitaip tariant valdžią, teisėtai. Nu grynai kaip čekistų valdomoje Maskovijoje.

Spektaklis dėl irštvos pirmininko

LR Konstitucijos 67-tas straipsnis “Seimas” nenumato nei Seimo pirmininko rinkimų nei jo atstatydinimo, nors tai yra iš esmės antras svarbiausias žmogus valstybėje po prezidento ir esant tam tikroms aplinkybėms gali eiti ir LR Prezidento pareigas.

Seimo pirmininko rinkimai, kaip koks trisdešimtas reikalas valstybėje, yra įtvirtinti LR Seimo statuto 30-am skirsnyje: 

„187 straipsnis. Seimo vadovų įgaliojimų laikas

 1. Seimo Pirmininkas renkamas pirmajame po rinkimų Seimo posėdyje slaptu balsavimu.
 2. Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami iš Seimo narių Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui.
 3. Bet kuriam iš šių Seimo pareigūnų atsistatydinus, mirus arba Seimui jį atšaukus, taip pat išrinkus  ar paskyrus į kitas pareigas, naujo pareigūno rinkimai į šias pareigas rengiami artimiausiame Seimo posėdyje šiame statute numatyta tvarka.“

Atrodo, kad pagal Seimo statutą jokių ginčų dėl Seimo pirmininko iš viso neturėtų būti. Yra įstatymas ir Seimas privalo jį vykdyti. Tačiau taip nevyksta Lietuvoje ilgą laiką ir darosi net labai juokinga, tačiau valstybei žalinga [6]. Atrodo, kad juokdariai Seime? Tai labai gerai dera su irštvoje čekistų nustatytomis taisyklėmis, kad tik įstatymai ir Konstitucija negaliotų. Jų tikslas – betvarkė.

Tas faktas, kad Seimo pirmininkas prof. V.Pranckietis atsistatydinti nežada [6], yra teigiamas, nes Seimo statutas jam tokią teisę suteikia. O tai reiškia, kad V.Pranckietis teisėtai pagal Seimo statutą užima Seimo pirmininko postą. Labai sveikintinas faktas laikytis įstatymo. Juk kalbame apie teisinę valstybę? Kai Konstitucijoje nėra apibrėžta Seimo pirmininko rinkimų, tai reikia laikytis to, kas Seimo statute apibrėžiama.

Kas yra apibrėžiama Konstitucijoje, tai pirmiausiai reikia laikytis Konstitucijos, nes ji veikia tiesiogiai ir tik vėliau žiūrėti į įstatymą, jeigu tas neprieštarauja Konstitucijai. Taip yra todėl, kad Seimo nariai prisiekia Konstitucijai, o ne galimai antikonstituciniam įstatymui.

Straipsnyje [6] rašoma: “Siūlymą jam atsistatydinti jis pavadino šantažu, o naujos koalicijos sudarymą laiko farsu. „Prisiminkime, kokia koalicija buvo prieš tai. Ji buvo tokia pati, dabar ji išardyta, kuriama nauja – vėl tokia pati. Tai yra farsas“, – mano V. Pranckietis.”.

Ir iš tikro tikras farsas. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė ponia Agnė Širinskienė “pereina” į Tvarkos ir teisingumo frakciją, kad joje būtų 7 nariai. Su tokia frakcija sudaroma koalicija. Neilgai trukus iš Remigijaus Žemaitaičio frakcijos “pabėga” visi jos nariai ir tokiu būdu tik ką pasirašyta koalicija subliūkšta. Tikriausiai Agnė Širinskienė vėl “perbėga” atgal. Tikra komedija vykstanti irštvoje.

Bet kaip su tuo Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio teisingumu? Kaip matome [7] V.Pranckietis yra išrinktas antrame ture vienmandatėje apygardoje. Kaip žinome buvo išrinktas ir “Valstiečių” antikonstituciniame sąraše. Taigi turime situaciją, kai jau 2016-10-09 išrinktas Seimo nariu daugiamandatėje apygardoje prof. V. Pranckietis po dviejų savaičių vėl dalyvauja tuose pačiuose rinkimuose, kad antrą kartą būtų išrinktas į tą patį Seimą vienmandatėje. Taigi prof. V.Pranckietis dalyvauja ir tiesioginiuose rinkimuose ir netiesioginiuose rinkimuose, kurie yra antikonstituciniai.  Ir taip turime du kart išrinktus Seimo narius, ko pasekoje atsiranda Seime ir NEIŠRINKTIEJI.

Ką daro Seimo pirmininkas V.Pranckietis? Nieko nedaro, kad visą šitą antikonstitucinę betvarkę sutvarkyti, ir toliau sau sėdi Seimo pirmininko kėdėje ir nė mur mur, nė per kur apie antikonstitucinius rinkimus ir nelegitimią Lietuvos valdžią. Gal nežino? Žino, nes visi Seimo nariai yra informuoti [7] ir ne kartą.

Todėl dėl V.Pranckiečio yra darytina išvada:

 Kai V.Pranckiečiui naudinga, tai laikosi įsikibęs įstatymo, o kai nenaudinga, tai ir Konstitucija, kuriai prisiekė, yra paniekinama. Absoliutus nedorumas ir nepadorumas.

Tai liečia visus be išimties Seimo – irštvos narius per visas 7 kadencijas. Kadangi jie laiko LR piliečius be konstitucinės teisės rinkti LR Seimą lygia ir tiesiogia rinkimų teise, įtvirtinta Konstitucijoje, tai tokie Seimo-irštvos nariai yra ČEKISTINĖS prigimties “generolai”.

Ir kaip čia galima pamiršti, kai 2018-01-13 viešai iš Seimo tribūnos Laisvės premijos laureatė N.F.Sadūnaitė paklausė: “Ar dar gyva Deimantė ?” Iki šiol antikonstituciniai Valstybės niekintojai Seime, tiksliau IRŠTVOJE, niekaip negali atsakyti. O tai parodo, kad jie tikrai yra ne tik antikonstitucininkai, bet ir NUŽMOGĖJĘ padarai, kaip kokiame gyvulių ūkyje. Kaip kokia buvusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė tik 85 kartus paklausta NEŽINO, taip ir Seimo pirmininkas V.Prancietis taip pat NEŽINO ir žinoti nenori. Profesoriumi būdamas gal net nesupranta, kad jeigu nežinai, tai gali Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio paklausti [8].

Literatūra:

 1. 2016-09-01 straipsnis “Nusikaltėlių irštvos, Seimo vagims ir niekšams” (http://www.ekspertai.eu/nusikaltelu-irstvos-seimo-vagims-ir-nieksams/).
 2. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
 3. 1994-02-17 LR Seimo statutas, Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-06-01) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5734/asr).
 4. 2019-07-08 straipsnis “Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8894:liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/)

 1. 2019-08-12 straipsnis “Čekistiniai rinkimai Lietuvoje” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-cekistiniai-rinkimai-lietuvoje/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9043:cekistiniai-rinkimai-lietuvoje&catid=31&Itemid=101

http://www.ekspertai.eu/cekistiniai-rinkimai-lietuvoje99404/).

 1. 2019-07-04 Jadvygos Bieliavskos, Lukrecijaus Tubio, Dainoros Karklytės straipsnis “Į kampą vėl spraudžiamas V. Pranckietis neketina trauktis” (https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/i-kampa-vel-spraudziamas-v-pranckietis-neketina-trauktis-920745).
 2. 2017-03-11 straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
 3. 2018-03-26 straipsnis “Seimo smarvėms” (http://www.ekspertai.eu/seimo-smarvems95245/ 

joramlt@yahoo.com