Aktualijos

Jonas Noreika organizavo žydų gelbėjimą Šiauliuose – atskleidžia rasti dokumentai

Written by Biciulystė Siūlo · 27 sec read

Jonas Noreika organizavo žydų gelbėjimą Šiauliuose – atskleidžia rasti dokumentai

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos archyve rasti istoriografijoje nežinomi kun. Jono Borevičiaus liudijimai atskleidžia, kad Jonas Noreika, nacių okupacijos laikotarpiu būdamas Šiaulių apskrities viršininku, tuo pačiu metu vadovavo Žemaitijos antinaciniam pasipriešinimui ir organizavo žydų gelbėjimo tinklą Šiauliuose. 

Šis svarbus kun. Jono Borevičiaus liudijimas, pasakytas prisiekus JAV teisme,  suteikia pagrindo daryti šias išvadas.

1. Jonas Noreika aktyviai prisidėjo prie Šiaulių žydų gelbėjimo.

2. J. Noreika laikytinas antinacinio pasipriešinimo dalyviu nuo pat savo darbo Šiaulių apskrities viršininku pradžios.

3. Iki Žagarės geto likvidavimo J. Noreika nesuprato, kad getai yra vienas iš Holokausto etapų.   

4. Jonas Noreika-Generolas Vėtra KGB užsakymu buvo kompromituojamas dar sovietmečiu.

Plačiau – LGGRTC pažymoje.


Kun. Jonas Borevičius

Daugiau: Tiesos.lt