Aktualijos

Mūsų – Jūsų

Written by admin · 3 min read

Trys namo pletkorkos, pastoviai užėmusios prieangio suoliuką, šįkart tyli. Ir nesusipyko, ir temų pokalbiui daugoka. Bet visos tyli.
–    Kas atsitiko, kaimynėlės? –  užkalbino prošal einantis laiptinėn vyriokas.
–    Dar nieko, – karktelėjo žiloji, – bet tuoj atsitiks!
–    Ji čia apie rinkimus, -paaiškino storulė, – visos skirtingai ruošiamės balsuoti, tai lyg ir neišeina kaip viena kitai savo nuomonę įpiršinėti…

–    O tu ne nuomonę, o faktus skaičiuok, – įsiterpė buvusi buhalterė, – ir viskas rikiuosis į teisingą eilę!
–    Kaip gali būti teisinga, jei jie visi visutėliai giriasi ir meluoja? – užsiplieskė žiloji, – ir taip jau 20 metelių kaip laksštingalos per rinkimus trelina, o po rinkimų – kaip smakai mūsų naudą ryja?!
–    O pats pačiausiai didžiausias smakas A.Kubilius, – įpylė žibalo ugnin storulė. – Žiūrėk kaip mikliai patrigubino valstybės skolą vis pirštu baksnodamas į turgaus krapų pardavėjų šešėliukus!
–    O tavasis didysis AMB vien tik įteisindamas „vsio zakonno“ principą visą Lietuvos turtą suprichvatizavo, – atrėmė žiloji, – išparceliavo ir ištaškė tai meilužėms, tai pederastų viešnamiams!
–    Vaje, – nusišaipė storulė, – o kas gėjų paradus leido ir jiems ginti dikriminacinėms programoms mestelėjo 8 milijonus?
–    Ne diskriminacinėms, – pataisė buhalterė, -o antidiskriminacinėms programoms…Ir koks čia partijų skirtymas į mūsų-jūsų? Imkime ir sudėliokime kairiųjų ir dešiniųjų juodus darbus, palyginkime ir matysis, kas ir kiek iš mūsų pasigrobė? Tai pradėkim nuo krizės – jos kryžius buvo išvargtas biedniokų sąskaita?
–    Faktas, o socdemai ir be krizės nacionalizavo pensijas dirbantiems pensininkams, – pakišo faktą žiloji, – ir net prie 30 milijardinio budžeto jų negrąžino, nors Konstitucinis Teismas ir priteisė!
–    Už tai kokias milijonines kalėdines dovanas biurokratai gavo net krizės metu, – atsvėrė storulė. – Ir  nesumažino nei jų skaičiaus, kaip žadėjo Kubilius iki 30 proc., nei algelių ne… Tik ant mūsų, pensininkų, sprando atjojo vienintelė ES ir dar gyrėsi, kad „suvaldė krizę“!
–    Neperlenkite, – sudrausmino buhalterė, – Kubilius sako „atlaikėme krizę“. Taigi kartu varge ir džiaugsme – dabar gerovę kursime…
–    Ajo? – suabejojo storulė, – jei ir vargo jisai tai tik 3 aukštų namą statydamas sūnaus vardu…
–    Na taip, – pasišaipė žiloji, – ar tik  ir AMB blokados metu nepasistatė kitų vardu 9 namus? Jau užmiršote – Veido žurnale net nuotraukos buvo įdėtos…
–    Na, matote, – apibendrino pirmą raundą buhalterė, – ir socdemai ne žmonių naudai, o sau plėšia, nors deklaruoja rūpestį piliečiams…Ir konservatoriai jau pasivadinę krikščionimis demokratais – visai ne krikščioniškai brolius katalikus plėšia ir sau namus stato. Reiškia ir „mūsų ir jūsų“ abi partijos be sąžinės, taigi amoralios.
–    Na, kas link amoralumo, – patikslino storulė, tai konservatoriai su „Klonio šturmu“ viršijo viską!Tikriausiai viso pasaulio istorijoje dar tokio atvejo nebuvo!
–    O pasakyk, ar buvo kur pasauly, – paantrino žiloji, – kad ES 14 milijonų  pagalba gėjams kas būtų padvigubinęs iki 28 milijonų, ką padarė V.Blinkevičiūtė? O išskirtus 24 milijonus invalidams, ne tik kad nepadidino, bet išvis grąžino atgalios į ES!! Ir nemačino luošių skundai Valstybės kontrolei, Seimui ar spaudai… Tai 25 Lietuvos linksmi ir ištvirkę (gėjai) šitiek svarbūs, o 350 000  luošių – tiesiog pasmerkti be integracijos priemonių?
–    O gal žinai kokiems visuomenininkams buvo išdalinti iš Lietuvos biudžeto 350  milijonų litų – atmušė kaltinimą storulė – jei nei Lietuvos finansų ministrė, nei Seimo finansų komiteto pirmininkas nežino? Juk šių lėšų būtų užtekę ir mamoms, ir sergantiems vaikams ir luošiems! Į kokį „krapų šešėlį“ jie „ nuplukdė“ ir kodėl niekas negavo antausio už tai ir neatgulė į reanimaciją?
–    Gal tai Sorošo trojos arklio Atviros Lietuvos fondo dukterinėms organizacijoms buvo nuplukdyta? – pasvarstė buhalterė, – to sukčiaus globaliniams planams vykdyti Lietuvoje?
–    O kas iš to, kad panaši suma išaiškėjo Uspaskicho valdymo metu? – nusistebėjo žiloji. – Nei jo areštavo, nei nuteisė, tuoj stuktels senatis, o jis tuo tarpu ir be imuniteto deputatauja Europarlamente su 20 000  alga iš mūsų kišenių ir su šauniais baliais agituoja Lietuvoje rinkėjus už jo sąrašą balsuoti! Ir nieko. Nei Vyriausioji rinkimų komisija, nei prokuratūra, nei dar koks biesas jo negriebia…
–    Gal tau priminti, kas tokį trefną Rinkimų įstatymą priėmė? – įgėlė storulė, – ir su sąrašiniais, ko nėra Konstitucijoje, ir su pinigais milijoniniais parlamentinėm partijom? Taigi tik 5 partijos ir gauna iš Biudžeto paramą, o likusios 12 dargi labai griežtai ribojamos su labdara ar kitokiais šaltiniais.
–    Įstatymą galima ir pakeisti, – atsikirto žiloji, – bet va,  kaip atsimušti nuo šimto  milijonierių, besiveržiančių šiemet į Seimą? Tada jau visai susilietų politika su monopoliu…
–    Atrodo, kad ir moralėje pozicija-opozicija vienodai griešnos, -apibendrino buhalterė, – tai belieka rinkimuose išbraukti ir socdemus, ir konservatorius bei palaikyti trečiąjį variantą..
–    Ar tik ne liberalus? – suspirgėjo storulė. –Tuos, kurie jau lietuvių kalbą diergloja ir švietimo sistemą baigia nusmaugti su krepšeliais?!
–    Tik jau ne tuos „liber ales“ (lietuviškai išvertus – visus mylintys), – pritarė ir žiloji. – Jie gi aiškų aiškiausi globalistai! Nei Tautos, nei šeimos – o individo laisvė. Dar iš Biblijos žinome, kad tai Sodoma ir Gomora, juk ir Roma žlugo per Kaligulos ištvirkimą…
–    O šiandien pedofilus visa Lietuvos teisėtvarka ir teisėsauga gina! – dar pridūrė storulė. – Ir Seimo dauguma, net 73 balsais nusprendė atimti iš N.Venckienės imunitetą!!!
–    Apibendriname, – užbaigė kalbas buhalterė. – Sąžinės netekusį Seimą reikia keisti. Nebalsuosime nei už apsivogusius, nei už nusiorientavusius, nei už tolerantus!Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt. Balsuosime už tuos, kurie gina savo tėvynę, o ne Afganistaną, gina tikrą šeimą, o ne iškrypėlius!Balsuosim už tuos, kurie tvarko sąžiningai verslą, o ne sukčiauja, kurie nebijos paviešinti biudžeto išlaidas mokesčių mokėtojams, kurie drąsiai keis teisinę sistemą, eliminuodami joje šeimų klanus ir švogerizmą.
–    Tai belieka „Drąsos kelias“? Ir su N.Venckiene priešaky, – pridūrė žiloji. – Jos brolis už tiesą žuvo ir jį Tauta pastatė šalia Prezidentės!O mes tai su Tauta?
–    Gal dar ir už „Tvarką ir teisingumą“? – nedrąsiai įsiterpė storulė. – Ir Paksas gerokai gavo į kaulus, tai dabar ir mus atjaus?
–    Tautos išmintis patvirtina judviejų sprendimus – už vieną muštą 10 nemuštų duoda!- užbaigė buhaltėrė.