Be kategorijos

Dėl paminklo ir leidinio sušaudytai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 m.

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei LR Seimo nariams

LR Vyriausybės nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai                                                 

Dėl paminklo ir leidinio sušaudytai  Lietuvos Respublikos Vyriausybei   Vilnius, 2017-10-18

                        2005-02-17 laikraštyje „Lietuvos aidas“ buvo atspausdintas Gedimino Adomaičio straipsnis “Sušaudytas ministrų kabinetas” (žiūr.www.sajudis.com 2015-11-04 „Sušaudytas ministrų kabinetas“.    

            Nuo tada Lietuvos žmonės papildomai sužinojo žiauriausią  kompartijos,  KGB ir kolaborantų veiklą išžudant ir naikinant žymiausias Lietuvai nusipelniusias asmenybes. Po buvusio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ir amžinybėn išėjusio Vyčio kryžiaus ordino kavalierių sąjungos pirmininko monsinjoro Alfonso Svarinsko 2012-08-09 bei kitų pasiūlymų buvo inicijuojama įamžinti šias iškiliausias ir Lietuvai nusipelniusias asmenybes.

            Po 2016-07-01 susitikimo su Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovais, 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijai priėmus nutarimą (protokolas Nr. NV-2187) dėl 1940-1945 metais sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimo ir leidinio apie 1940-1945 metais sušaudytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius išleidimą buvo imtasi  aktyvių darbų. Paminklą buvo numatyta pastatyti Vinco Kudirkos aikštėje priešais LR Vyriausybės rūmus. Kildavo įvairiausių klausimų ir problemų. Apie tai  informavome atsakingus Lietuvos vadovus.

            2017-09-02 laikraščio  „Ūkininko patarėjas“ korespondentas Arnoldas Aleksandravičius straipsnyje  „Gal paprašyti Holivudo surežisuoti Lietuvos šimtmečio jubiliejų?“ iškelė daug problemų ir kritiškai vertino patvirtintos šimtmečio programos įgyvendinimą (laikraščio kopiją pridedame). Didžiulį nerimą sukėlė laikraštyje išsakyta nuomonė: “Praėjusi Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė šimtmečio minėjimui buvo numačiusi 200 mln. eurų. Sauliaus Skvernelio ministrų kabinetas nuo šios sumos nubraukė porą nulių, bet kažkiek lėšų liko.”

            Nuo 2016 liepos  valstybės institucijų ir visuomenės atstovų bendradarbiavimas teikė vilčių, kad iki 2018  vasario bus atlikti  svarbūs darbai. Šiandien, iki jubiliejaus likus 4 mėnesiams, daug nežinomybės ir klausimų.

            Prašome Jūsų pateikti informaciją apie sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimą ir leidinio išleidimą ir kokią paramą galėtume suteikti.

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA  

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas  H. Martinkėnas

            Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

   Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8673 95837, L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com