Be kategorijos

Išdūrė

Written by admin · 4 min read

  Sėkmingai prasidėjęs Klonio gatvės „patvorinių“ teismų maratonas parodė visą pilietiškai nusiteikusių stebėtojų dalią.

Pasirodo, tie „violetiniai“ ne tik melstis moka, bet ir žino kaip tiesų kelią teismuose nutiesti! Taigi jie liudytojais pasikvietė pačius šturmo egzekutorius, ko anie net nesitikėjo!! Ir visada tik patys tardę, bet tapę tardomaisiais staigiai pasimetė ir prikalbėjo to, ko visai nenorėjo pasakyti.

 

Ir taip gražiai klausimėlis po klausimėlio išdėstė smurto užkulisius. Net patsai komisaras ir tas teisme prasitarė, kad advokatas (!!!) su biologine močia kartu nešė D. Kedytę rėkiančią, besispardančią, besipriešinančią iš namų į automobiliuką.
    O tai jau realus pagrindas traukti Juodąjį atsakomybėn tiek už melagingus parodymus, tiek ir už neteisėtus veiksmus! O jei dar išnagrinėti nuotraukas, kokioje erogeninėje mergaitės kojų vietoje buvo advokato ranka ir kaip reagavo jo paties kūnas – filmuotoje medžiagoje viskas matosi – tai, ko gero, turėtume turėti ir dar vieną pedofilinę bylą!!!
    Bet kažin, nes to paties komisaro teisme prasitarta apie policijai pravestą instruktažą, ko pasėkoje ir suėmimo protokolai surašyti standartiškai neteisingai, ir šturme sužeistuosius „greituškės“ savo medicininės apžiūros pažymoje formino kaip „buitines traumas“, nors tai buvo grynai pareigūnų prievartos žymės… Kas gali paneigti, kad panašaus instruktažo negavo teismas?
    Bet patys netikėčiausi buvo „juodųjų“ uniformų pareigūnų liudijimai. Pasirodo tai ne „Aro“ vyrai talkino policijai, o Vyčio rinktinė?! Ta pati, kuri saugo užsienio ambasadas, o šiuokart jie „vadavo“ vaiką… Deja, diplomatus saugantys pareigūnai nežinojo pačių paprasčiausių diplomatijos principų. Jie teisme atvirai prisipažino, kad nesuvokė savo veiksmų „šturme“ prasmės, todėl tik vykdė įsakymus, nes jiems taip liepė vadovai.
    Taigi, iškart iškyla klausimas, kas ir ką liepė Vyčio vyrams daryti? Štai čia prasideda painiava. Kai „sėkmingos“ operacijos garbę sau lyg ir pasiskiria policijos vadovai, tai aiškinantis kaltę teisme jau pirštu rodoma į Vyčio vadovybę, kuri teigia atvirkščiai, kad tokiose operacijose jiems neteko dalyvauti ir jiems vadovavo PD?!
    O mes matome nuotraukose viso būrio priešaky raudonai apsirengusią antstolę, kaip ir generolo vaidmenyje?
 
    Taip į teismo areną stumte išstumti du aukštesni pareigūnai. Ir prasidėjo „išdavystės“ ne tik dalyvavusiųjų vadovų pavardžių suminėjime, bet ir naudotų priemonių arsenalo patikslinime… Taip teismo posėdžio protokoluose atsiranda be komisaro M. Kabašinsko dar ir R. Požėlos bei T. Stauskio pavardės su visomis jų atliktomis funkcijomis – instruktažu pradedant ir dujų papurškimu nebaigiant.
    Maža to, po 11 mėnesių nuo „operacijos pravedimo“ pirmą kartą buvo peržiūrėta filmuota medžiaga, kurioje, deja, matosi ne besipriešinantys tvarkos ardytojai, o atvirkščiai – klūpantys,
verkiantys, besimeldžiantys ar net nuo smurtautojų bėgantys žmonės!!! Ir iškart išaiškėja pareigūnų protokoluose užfiksuotas melas apie jų įžeidinėjimą, koliojimą ir trukdymą vykdyti teismo sprendimą. Be foto ir filmuotos medžiagos netgi rašytinė dokumentacija labai jau „trefna“, kai sulaikymo protokolų datos ne tik ne tą pačią 2012-05-17 data, bet netgi 2013-02-13 data žymimщs.
    Argi tai nerodo bylų klastotės fakto?
    Maža to, argi šie faktai nerodo ir buvusio „prieššturminio“ instruktažo trūkumus? Jau vien tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys už neteisėtą sulaikymą ką reiškia? Nors toks sulaikymas akivaizdžiai rodo pareigūno neteisėtą laisvės piliečiui suvaržymą ir yra pareigūno atsakomybė, kuri paverčiama piliečio kalte! Teisminio tyrimo metu aiškėja, kad areštas buvo taikomas ne visiems klūpantiems, o tik išskirtiniams stebėtojams. Argi tai nerodo, kad privatus Kedžių kiemas  ir jame esantys žmonės buvo ne tik stebimi, bet ir sekami, išsiaiškinant net jų profesijas, darbus ir tų darbų rezultatus? Suiminėjo žmones ne atsitiktinius, o pačius informatyviausius apie mergaitei taikytus neteisėtus veiksmus.
    Ir šioje vietoje instruktuotojai apsiriko. Būtent jie ir mokėjo apsiginti – nuosekliai išdėstė turimą įrodomą medžiagą, tiksliai nustatė liudytojų iš opozicijos apklausos parametrus ir jų pačių, smurtautojų, lūpomis, jų parodymais išryškino net tokią kraupią tiesą, kad pareigūnų ginklai buvo užtaisyti tikromis kulkomis, o ne guminėmis, kaip kad visą pusvalandį plyšojo ruporas.
    Taigi, teisminio nagrinėjimo metu aiškėja lygiai atvirkštinė situacija – giedančius bei besimeldžiančius ir pasigailėjimo prašančius stebėtojus puolė tikromis kulkomis užtaisytais šautuvais, grasindami, į akis dujas purkšdami,  o nuo jų nugriuvusius, spardantys ir valstybės vardu žmones mušantys, 240 uniformuotų pareigūnų!!! 

Maža to, tie pareigūnai iš anksto buvo instruktuoti kelių savo vadovų ir suiminėjo žmones pasirinktinai. Tačiau kaltinimai pareikšti tik stebėtojams, o ne atviro „pagromo“ pareigūnams, nesugebėjusiems netgi savalaikiai suprotokoluoti piliečių sulaikymo fakto.
Taigi, peržvelgus tik administracinės teisės  pažeidimo bylų eigą, jau ryškėja būtent teisėsaugininkų daromos klaidos, proceso įstatymo pažeidinėjimai bei paprasto žmogiškumo stoka. Ir vėl pasitvirtina Seimo nustatytas faktas, kad Kauno prokurorai dirba nekompetetingai, nekvalifikuotai ir aplaidžiai vilkina. Šiuokart tokius pačius darbo trūkumus demonstruoja prokuroras R. Gailevičius.

Ar ne akivaizdu, kad dar tada po Seimo tokios kategoriškos išvados buvo privalu visus pedofilijos bylos tyrimą vykdžiusius prokurorus atleisti iš pareigų be teisės dirbti teisininko darbą, o aplaidžiai vilkinusius bylą, dėl ko žuvo 2 gyvybes – traukti atsakomybėn?
Tačiau tai nebuvo padaryta, ko pasekoje Lietuva neteko dar 6 žmonių – iš viso 8 gyvybių. Tačiau atsakingi už šias žūtis nepatraukti baudžiamojon atsakomybėn iki šiolei. Taigi, pedofilinė tragedija tęsiasi ir įvairiais rakursais demonstruoja įsišaknijusį teisinį nihilizmą Lietuvoje.
Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra gauna ne vien šios pedofilinės bylos trūkumus aiškinančius pareiškimus, dokumentuotus įrodymus, tačiau nesiima jokių preventyvinių veiksmų, o tik atsirašinėja. Beje, netgi nekelia baudžiamosios bylos dėl teismų sprendimo nevykdymo, kaip kad A. Sadecko melagysčių nustatymo atveju, naikinant neteisėtus sprendimus ir baudžiant už priesaikos sulaužymą melagį.
Taigi, akivaizdūs dvigubi standartai.
Ar ir šiuokart nebus pritaikyti dvigubi standartai sprendžiant Klonio gatvėje nušturmuotų aukų klausimą – netrukus pamatysime. O kad nebus patraukti atsakomybėn šturmo organizatoriai, instruktoriai ir vadovai – nuspėti nesunku. Juk liko nenubausti prokurorai, galėję apsaugoti pedofilų byloje žuvusiųjų gyvybes? Taigi, Tauta turės pasitenkinti tik įtariamųjų kaltės panaikinimu. Ir tiek.

Neris Karpuškaitė-Akelaitienė

NEVIENODI …

/Šitaip sakau aš. O Jūs?.. Aš nežinau, ką sakot Jūs. Iš kur gi man žinot, juk esam
“nevienodi” …/

Nesvarbu, kad visi turim namus..,
Kad visi kartais geriam kavą..,
Kad kiekvienas mįslingai tampam ramus..,
Kai kažko gavom-negavom…
.
Nesvarbu, kad išmokom pabelst duris..,
Kad namuos turim pagalvę…
Ir, kad savas dantis, nors ir kreivas kuris –
Visuomet pilvui pagelbės…
.
Nesvarbu ir, kad pėdos visiems – apačioj..,
Kad kiekvienas – buvom šeštokas..,
Kad vienodais lašeliais tekam kančioj..,
O nuo vyno – tampam keistokais…

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija