Kultūra ir menas

Rudens gėrybės Čikagoje

Dailė. Teatras. Jubiliejus Kiekvieną rudenį lietuviškas gyvenimas Čikagoje pažeria kraitelę rudens gėrybių – įvairių festivalių, konkursų, jubiliejų. Ir šis...

L. Šalčiūtės darbų paroda ,,Nuogos. Besišypsančios”

Šių metų spalio 24d., penktadienį, 7 val. vakaro Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 atidaroma...

Pagarba Čikagos lietuvių operai

Šiltą įsibėgėjančio rudens (priešpaskutinį rugsėjo) sekmadienį į Čikagos Jaunimo centrą rinkosi dauguma solidesnio amžiaus žmonių. Čia JAV Lietuvių bendruomenės...

Lemonto LB pagerbs Čikagos lietuvių operą

Nuotr.: ,,Ilgiausių metų, ilgiausių…” – ČLO  50- mečio proga  LR prez. Valdas Adamkus LR Čikagos Generaliniame konsulate įteikė vyriausybinius apdovanojimus...

Noriu būti operos soliste

Ramona Butkutė gimė Čikagoje. Jos mama Jūratė – trečiosios bangos atstovė, o tėtis – išeivijos atžala. Ramoną pažįstu senokai,...

Kviečia ,,DAINAVA”

Lietuviu meno ansamblis ,,Dainava” skelbia naujų veiklos metų atidarymą ir kviečia muzikalius lietuvaičius bei lietuvaites (muzikinis išsilavinimas nebūtinas) įsijungti...

Konkursas – „Lietuvos tūkstantmečio istorija architektūroje”

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia nuotraukų konkursą „Lietuvos tūkstantmečio istorija architektūroje“ ir kviečia visus Lietuvos gyventojus ir užsienyje gyvenančius...

XIII lietuvių tautinių šokių šventė Los Angeles

Nuo 1957 m. kas ketveri metai JAV ir Kanadoje rengiamos lietuvių tautinių šokių šventės tapo galinga tradicija, perduodama iš...

LR Prezidentas Vokietijoje atidarys pirmajį Europos lietuvių roko festivalį

 Šį penktadienį, liepos 4 d., Prezidentas Valdas Adamkus Hiutenfelde (Vokietija) atidarys pirmajį Europos lietuvių roko festivalį „Eurofestivalis 2008“, tuo...

Šventė – tai stebuklas

Danguolė Varnienė, XIII išeivijos Tautinių šokių šventės vadovė: „Noriu, kad mūsų šventė būtų gyva, džiaugsminga“. Išeivijoje tautinių šokių šventes...