Kultūra ir menas

,,Poezijos pavasaris” pirmą kartą aplankė Vokietiją

Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. gegužės 29 d. – Šiais metais pirmą kartą Vokietijoje lyrika ir dainomis nuskambėjo iškiliausias, jau...

Žvilgsnis į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę

Šetadienį,  birželio 14 d., 6:30 v.v. Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rūmų salėje. rengiama ,,mini šventė”. Joje šoks  kartu ,,Grandies” ansamblis,...

Vasario 16-osios gimnazijoje įvyko lietuviško roko festivalis „V-16 rocks“

Hiutenfeldas (Vokietija). Šeštadienį, balandžio 26 dieną Vokietijoje, Vasario 16-osios gimnazijoje įvyko esamų ir buvusių gimnazistų lietuviško roko festivalis „V-16...

La Traviata

Atšventusi 50-metį, rodos, jau išsikvėpusi lietuvių opera Čikagoje ėmė ir sublizgėjo sekmadienį, balandžio 27 dieną J.Sterling Morton gimnazijos didžiosios...

Eurofestivalis 2008

Vasarą Vokietijoje organizuojamas ,,Eurofestivalis 2008” suburs lietuvių kilmės muzikantus Šių metų liepos 4-6 dienomis Vokietijoje pirmą kartą įvyks Europos...

Pripažinimo šviesa į talentą atsisuka tik atsitiktinai…

Reta Juozo Mieliulio kūrybos paroda Penktadienį (kovo 28 d.), pavakariais, Čikagos Jaunimo centre įsikūrusioje M.K.Čiurlionio dailės galerijoje, buvo pristatyta...

Ar tikrai reikia arklio?..

Sekmadienį, balandžio 6 d., Los Angeles lietuvių Dramos Sambūris Čikagos Jaunimo centre parodė dviejų veiksmų Janinos Kliučinskienės (Lietuva) komediją...

Argentinoje atidaryta lietuvių dailininkų grafikos darbų paroda

LR Ambasada Argentinoje atidarė Lietuvos grafikos darbų parodą Buenos Airių provincijos sostinėje, La Platos miesto Advokatų kolegijoje kovo 17...

Scenoje- komedija ,,Noriu arklio”

Los Angeles lietuvių Dramos sambūris balandžio 6 d., sekmadienį, 2:00 v.p.p., Čikagos Jaunimo Centre parodys 2002 m. JAV Lietuvių...

Nauja ,,Dainavos” meno ansamblio vyrų seksteto ,,Šešiese” kompaktinė plokštelė (CD)

1995 metų rudenį keli vyrukai, dainavę Čikagoje veikiančiame ,,Dainavos” meno ansamblyje, sukvietė savo draugus pasirodymui studentų ateitininkų kultūros vakare...