Redakcijos langas

Padėkos diena

Tradicinė Padėkos diena (Thanksgiving arba Thanksgiving day) – JAV ir Kanados šventė.  Kanadoje jau atšvęsta Padėkos diena – antrąjį spalio...

Birželis – vasaros pradžia. Birželio 1-oji – tarptautinė vaikų gynimo diena

Gyvenantieji JAV Viduryje, ypač Čikagoje, neretai teigia, kad čia nėra nei pavasario, nei rudens. Kaip bebūtų, bet ilgai nesipriešinęs pavasaris iškeliavo...

SAUSIO 13 – OJI

Sausio 13-ąją žuvusieji: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas...

,,Metų žmogaus” rinkimai (skelbta 12.24.08.)

Čikagoje leidžiamo  savaitraščio ,,Amerikos lietuvis” redakcijai Nesu palaikanti žaidimą ,,Metų žmogus”. Tačiau, perskaičiusi siūlomų kandidatų sąrašą, nutariau parašyti savo...

Po rinkimų JAV ir Lietuvoje

Barak Obama – naujai išrinktas  44-asis  JAV  prezidentas, sostinės Baltuosiuose rūmuose Washington’e prisieks ir darbą  pradės  2009 m. sausio ...

Dalyvaukime rinkimų į LR Seimą II ture

Pasibaigusiame rinkimų I ture į LR Seimą, pirmauja Tėvynės sąjungos- krikščionių demokratų partija. Jei norime, kad Seime įsitvirtintų dešinioji...

Rinkimai Čikagoje

Šie, rinkimų į LR Seimą metai, matyt, bus ypatingi lietuviams, gyvenantiems Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Čikaga – išeivijoje gyvenančių...

JAV LB XVIII TARYBOS III SESIJA

Nuotr.: (iš kairės) prezidiumas – dr. Rimtautas Marcinkevičius, Jurgis Joga, Violeta Gedgaudienė, Angelė Nelsienė. Rugsėjo 26 – 28 dienomis...

Visas mūsų gyvenimas – politika…

… norime to ar ne, tai mūsų reikalas. Politika nuo neatmenamų laikų – valstybių gyvenimo variklis. Kai valdovai užkariaudavo...

Nežinoma išeivijos veiklos istorija

 Iki nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje nedaug kas buvo girdėjęs apie pasaulyje išsisklaidžiusių lietuvių gyvenimą, politinę veiklą ir jų tiesioginį įnašą...