Redakcijos langas

Kun. Jaunius Kelpšas – ,,Bičiulystės” 2013 METŲ ŽMOGUS

  2013 metams baigiantis renkame ,,Bičiulystės“, JAV lietuvių laikraščio internetu, Metų žmogų. Juo tapo Čikagos Marquette Park’o parapijos Švč....

Joe Juozas Kulys – Metų žmogus

Sveikiname  Joe Juozą Kulį su ,,Bičiulystės” 2012 Metų žmogaus titulu! Joe Juozas Kulys – JAV gimęs pirmosios lietuvių bangos...

Ar Seime tėra tik vienuolika Lietuvos patriotų?!

Ketvirtadienį, kovo 15 d., Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintaro Songailos iniciatyva Vilniaus miesto savivaldybei perduotas 11 Seimo narių pasirašytas...

Užuojauta

AtA  Amžinybėn iškeliavus Sauliui Kelpšai  (1958- 2012)nuoširdžiai  užjaučiame Čikagos  Marquette Park’o Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios administratorių kun. Jaunių ...

Etika kaip žurnalistikos kokybės ir išlikimo galimybė

2011 m. gruodžio 2-3 d. Vilniuje Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Lietuvos sporto žurnalistų federacija, Verslo žurnalistų klubas,...

Įspūdžiai iš Čikagos Jaunimo centro ataskaitinio susirinkimo

  Kai nuomininkai užsimiršta… Šių metų pradžia pasauliui nieko gero nežadėjo – Čikagoje ir kitur siautėjo baisi vasario pūga,...

SAUSIO 13-OJI

Just. Marcinkevičius Diena atrištom akim.Tauta – iš kapo pakilus.Viešpatie, leisk jai atgimt –Tebūna jos žodžiai kilnūs. Pašauk ją. Pašauk...

GERUMAS…

Žinia, žmogus su saule negyvena – visi esame šios Žemės svečiai, tik iškeliaujantys skirtingu laiku. Kiek esame geri, kiek...

Labdaros koncertas kompozitoriui, pianistui Gintautui Abariui paremti

Gailestis, pagalba, paramos fondų kūrimas artimam ar nepažįstamam žmogui – tai jausmai, veiksmai, kurie Lietuvoje išryškėjo atkūrus Nepriklausomybę. Gal...

Valstybės švenčių minėjimas Lemonte

Ar dažnai susimąstome kokios iš tiesų nuostabios šventės, įžymios datos yra Vasario 16 –oji, Kovo 11-oji? Ką jos suteikė...