Tėvynė mūsų

Vidmantas MISEVIČIUS: Kaip klaidinama visuomenė

Kolegų iš kitų leidinių darbus stengiuosi vertinti santūriai, tačiau kai prasideda akivaizdus visuomenės klaidinimas ir faktų iškraipymas, tylėti nebegaliu....

Romaldas Abugelis. Kalba – ne tik bendravimo priemonė

Mūsų kalba – ne tik bendravimo priemonė. Tai kultūros, istorijos, savimonės, identiteto, būdo, papročių, mąstymo ir kitų tautos vertybių...

Jūratė Sofija Laučiūtė. Kas valdo kalbą, valdo valstybę

„Nepriklausomybės sąsiuviniai“ Autorė yra kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Nacionalinio susivienijimo tarybos narė. Vienas labiausiai pragarsėjusių ne tik Prancūzijos, bet...

Kaniūkų kaimo žudynių 1944.01.29 d. atminimo ir pagerbimo renginys

2022.01.29 šeštadienis ŠV.Jokūbo ir Pilypo Bažnyčia, Valstybės aikštė (Lukiškių)12 val. Mišios ŠV.Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje (Vasario 16-osios g. 11,...

Janina Survilaitė. Lietuvos istorinės atminties išsaugojimas – išeivijos kultūrinės veiklos prioritetas

„Mes už tavo pėdą tavo pėdoj žūsim,Tu krauju žydėsi kraujo Nemune.Iš tavęs išeisim. O tu verksi mūsų? Ne.- O...

In memoriam dim. kpt. Bronislovui Juospaičiui-Direktoriui

Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadui, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriui, dim. kpt. Bronislovui...

Zigmas Vaišvila (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.11

  „Nuo ko priklauso, ar priespauda liks? Nuo mūsų. (Bertoldas Brechtas)“. 2021 m. gruodžio 20 d. 2021 m. sausio 1...

Janina Survilaitė. KOMENTARAS: ,,Ar bandymas prikelti Tautos istoriją subujuos lietuviškame pasaulyje?”

Pristatydamas 2021-02-10d. LR Seimo ir PLB posėdyje pagrindinį klausimą komisijos pirmininkas p. Jonas Bružas sakė, kad: ,,šalies įvaizdis yra...

Dalia DAUGĖLIENĖ. Šiek tiek apie blėstantį patriotizmą

  Be kitų užklupusių negandų, išgyvename nepagarbos ir nemeilės savo šaliai (ne konkrečiam asmeniui, o būtent šaliai) metą. Štai galima...