Tėvynė mūsų

Antanas Stugys. APIE POLITINĮ SUSILAIKYMĄ

Nebalsavusieji, nepalaikiusieji Žemės referendumo labiausiai kalti, kad šiandien be atodairos iškertami Lietuvos miškai, kurių didumą nusipirko Švedijos IKEA koncernas....

VĖLINĖS

Vaikystėje tėvai Vėlinių vakarą vesdavo mus su sese į Kauno miesto kapines (dabar Ramybės parkas), aplankyti artimųjų kapų, uždegti...

Janina Survilaitė. Atmintis gyvųjų širdyse. (VĖLINĖS).

Atgimus Lietuvai, PLB-nės pirmininkas dr. V. Kamantas ir LR Išeivijosinstituto (Kauno VDU) mokslinis bendradarbis dr. L. Saldukas matė,kad pasaulio...

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 35-mečio renginys

2023-10-28 Kaune vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 35-mečio šventinis renginys, kuriame sveikinimo ir padėkos žodžius nuo LGGRTC...

Zigmas Vaišvila. Pamąstykime drauge (Užduotis „sovietmečio“ taršytojams – poetas Eugenijus Matuzevičius).

Skiriu Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo 35-mečiui. Kol Kristina Sabaliauskaitė ir kiti „Marcinkevičiaus komunizmo“ ir “lietuvių sovietinimo” taršytojai drauge su...

Raimundas Kaminskas. Partizanų vado, plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio laidotuvės Vilniuje

2023-10-21 Vilniuje, Antakalnio kapinėse  buvo perlaidoti Lietuvos partizanų vado, plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio (1901-1946) palaikai.  J. Vitkus gimė 1901 m.   gruodžio...

Darius Kuolys. Mįslinga šalis – Lietuva.

Prabėgo metai, o nepavyko sužinoti, kodėl švietimo reikalų ėmęsi broliai ir sesės konservatoriai ryžtingai išmetė iš lietuvių literatūros programos...

Raimundas Kaminskas. SU LAISVĖS DIENA!

Sveikinu visus su Laisvės diena! Saugokime kartu/drauge Lietuvos laisvę! Kelios nuotraukos iš Laisvės dienos minėjimo Kaune 2023-08-31

AUGUSTINO POVILAIČIO GYVENIMO TAKAIS: NUO GIEDRIŲ IKI PAŠVENČIO

2023-08-15 Jurbarko rajone buvo organizuota pažintinė-tiriamoji ekskursija AUGUSTINO POVILAIČIO GYVENIMO TAKAIS: NUO GIEDRIŲ IKI PAŠVENČIO. Lietuvos kariuomenės savanoris, VSD  direktorius,...

Už Vilniaus krašto okupacijos priminimą ir pastabą, kad pabėgėliai turi mokytis lietuvių kalbos, VKI viršininkas A. Valotka sulaukė ministro S. Kairio tarnybinės nuobaudos

Rugpjūčio 22 d., antradienį, Kultūros ministro anksčiau suburta komisija Valstybinės kalbos inspekcijos (VKI) viršininkui Audriui Valotkai pasiūlė skirti tarnybinę...