Kalendorius ir renginiai

2015 m. Kovo renginiai

Written by admin · 1 min read

 

KOVO 15 d. March 15

Lietuvių meno ansamblis „DAINAVA“ kviečia jus į 70-ties metų jubiliejinį koncertą
„IŠ ARTI IR IŠ TOLI“

Kodėl „IŠ ARTI IR IŠ TOLI“?
Todėl, kad su mumis koncertuos žymus džiazo pianistas iš Lietuvos Artūras Ausauskas.
Prie „DAINAVOS“ prisijungs atlikėjai iš įvairių JAV valstijų:
•    Daina Fischer (Chicago)
•    Vakare Petroliunaite (Portland, OR)
•    David Forsman (Chicago)
•    Lisa Kristina (Chicago)
•    Aleksas Gylys (New York)
•    Aras Biskis (Chicago)
Smulkesnė informacija bus paskelbta greitu metu, o kol kas – pažymėkite koncerto dieną savo kalendoriuose.
Iki pasimatymo sekmadienį, kovo 15 d., 3 val.p.p., College of DuPage!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-                   March 15
The Lithuanian Choral Ensemble DAINAVA invites you to join us at our 70th anniversary concert, aptly named “FROM NEAR AND FAR”.

Why “FROM NEAR AND FAR”?  – We are honored to be joined by acclaimed jazz pianist, Arturas Anusauskas from Vilnius, Lithuania.

DAINAVA will also be joined by performers from across the country:
•    Daina Fischer (Chicago)
•    Vakare Petroliunaite (Portland, OR)
•    David Forsman (Chicago)
•    Lisa Kristina (Chicago)
•    Aleksas Gylys (New York)
•    Aras Biskis (Chicago)
More details coming soon – but mark your calendars and join us in an event that is not to be missed.

Hope to see you Sunday, March 15, 3:00 pm at the College of DuPage!

Daugiau informacijos / more information:   info@dainava.us

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Organizacija “Vaiko vartai į mokslą” kviečia narius, remėjus ir organizacija besidominčius į metinį veiklos pranešimą Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. sekmadienį, kovo 29 d.

Kavutė 12:30 val.p.p., pradžia 12:45 val.p.p.

Pasidalinsime informacija apie praėjusių metų lėšų telkimo bei kitus projektus, apie remiamus centrus Lietuvoje ir juose dirbusias savanores iš JAV.

2015 metų planai, veikla. Būsimi šios vasaros savanoriai.

Ramunė Kubiliūtė