Kalendorius ir renginiai

Čikagoje vyks studijų Lietuvos sveikatos mokslų universitete pristatymas

Written by admin · 41 sec read

Birželio 2 d., sekmadienį, 12:00 val. popiet Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) vyks Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir studijų jame pristatymas. Susitikti su universiteto tarptautinių programų koordinatore Kristina Kavaliauskaite ir sužinoti apie galimybes studijuoti Lietuvos universitete anglų kalba kviečia LR Generalinis konsulatas Čikagoje bei Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija.

K. Kavaliauskaitė atvyks į Čikagą dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ir pasinaudodama proga ketina surengti pristatymą apie Lietuvos sveikatos mokslų universitetą JAV gyvenantiems lietuviams. Susitikimo metu bus trumpai pristatyta universiteto istorija ir struktūra, Tarptautinių ryšių ir studijų centro darbas; supažindinta su LSMU organizuojamomis studijų programomis anglų kalba, priėmimo tvarka norintiems stoti į LSMU. Taip pat bus kalbama apie užsienio studentų dinamiką universitete bei priimtųjų geografiją. Vėliau bus suteikta galimybė užduoti klausimus.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (iki 2010 rugsėjo – Kauno medicinos universitetas) Tarptautinių ryšių ir studijų centre Kristina Kavaliauskaitė dirba jau 5-ti metai, o tarptautinių ryšių sferoje apskritai – 10 metų. Universitete mergina yra atsakinga už tarptautinių  studentų akademinių reikalų tvarkymą, jų studijų organizavimą, padeda studentų priėmimo metu, organizuoja studentų renginius ir studijų įvadą naujai atvykusiems.