Kalendorius ir renginiai

FILADELFIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAI

Written by admin · 5 min read

PHILADELPHIA LITHUANIAN COMMUNITY ANNOUNCEMENTS  2013-5-15  Filadelfijoje GEGUŽĖS MĖNESĮ

“LTextile” paroda; Gintarinės šaknys; ŠEIMOS ŠVENTĖ

Sveikiname Aistę Balčiūnaitę

***Svarbi data rudenį***

Events in Philadelphia: DURING MAY

“LTextile” Show; Amber Roots; FAMILY FEST

   Congratulations to Aiste Balciunaite

*** Important date in the fall***

Įvairi informacija iš art ir toli…

Centrinės NJ  LB kvietimas

Lietuvių susiartinimo šventė Putnam, CT

MISIJA SIBIRAS

Ir dar kai kas įdomaus…

Miscellaneous information from near and far…

Central NJ Summer Solstice Festival

Lithuanian Friendship Festival, Putnam, CT

MISSION SIBERIA

And much more interesting stuff…….

KVIEČIAME PASKAITYTI:

DRAUGO internetiniame tinklapyje apie M. ir V. Sušinskus

http:/www.draugas.org/05-14-13philadelphia.html  
 

Vitalijos ir Jono Dunčių straipsnius LIETUVOS RYTE:

http://www.lrytas.lt/-13657481231365286154-nutyl%C4%97ta-tiesa-kod%C4%97l-lietuva-pirmauja-pagal-savi%C5%BEudybi%C5%B3-skai%C4%8Di%C5%B3.htm

http://www.lrytas.lt/-13675805751366136814-i%C5%A1-universiteto-vos-nei%C5%A1mestas-jav-lietuvis-kuria-vaistus-kurie-gelb%C4%97ja-milijonus-%C5%BEmoni%C5%B3.htm

PENKTADIENĮ gegužės 17 d. nuo 6 iki 8 val. vak.

LIETUVOS TEKSTILĖS “LTextile”

ŠIUOLAIKINĖS APŽVALGINĖS MENO GAMINIŲ PARODOS FILADELFIJOJE

ATIDARYMAS IR PRIĖMIMAS Į KURĮ NEMOKAMAI KVIEČIAMI VISI

Tai pirmasis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pristatymo renginys JAV!

“LTextile”: Šiuolaikinė Lietuvos textilė.

Paroda vyks gegužės 17 – rugpjūčio 18 d., 2013
Menininkai:

Laima Oržekauskienė, Eglė Ganda Bogdanienė, Vita Gelūnienė, Monika Žaltauskaitė-Grašienė, Grupė Try 3 (Vladas Daškevičius, Aleksas Gailieša, Audrius Lašas), Lina Jonikė, Severija Inčirauskaitė – Kriaunevičienė, Jūratė Petruškevičienė, Žydrė Ridulytė, Jurga Šarapova

Atidarymas: gegužės 17 d., 6 val.vak.  

PhiladelphiaArtAlliance, 251 South 18th Street Philadelphia, PA 19103

philartalliance.org

Parodą remia LR Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijos.

Launching Event of the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union Program in the United States:

“LTextile”:

A Survey of New Textiles from Lithuania

May 17 – August 18, 2013

Opening and Reception: Friday, May 17, 6 – 8pm

FREE admission to the opening. Everyone is invited.

Artists:

Laima Orzekauskiene, Egle Ganda Bogdaniene, Vita Geluniene, Monika Zaltauskaite-Grasiene, , Grupe Try 3 (Vladas Daskevicius, Aleksas Gailiesa, Audrius Lasas), Lina Jonike, Severija Incirauskaite – Kriauneviciene, Jurate Petruskeviciene, Zydre Ridulyte, Jurga Sarapova

PhiladelphiaArtAlliance, 251 South 18th Street Philadelphia, PA 19103

philartalliance.org

The exhibition is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania.

Gallery Hours:

Tuesday through Friday, 11am – 5pm

Saturday and Sunday, 12pm-5pm

Support for the Philadelphia Art Alliance is provided by the Samuel S. Fels Fund, the Avery Foundation,

the Rittenhouse Foundation, the Pennsylvania Council on the Arts, the Philadelphia Cultural

Fund, Saks Fifth Avenue, and members of the PAA.

ŠEŠTADIENĮ GEGUŽĖS 18d. “Gintarinių šaknų” susirinkimas nuo 1-mos iki 3-čios valandos Filadelfijos Lietuvių namų Kultūros centre su įdomia programa. Prašau skaityti anglų klaba skelbime

This Saturday, May 18, our Amber Roots Heritage Club will meet again. The time will be 1 pm to 3 pm at the Lithuanian Music Hall on Allegheny Ave.  We use the side door on Tilton St. to enter.

Many people do not know that baseball is played in Lithuania. It is, just not as much as basketball.  Since baseball and soccer are all starting up now, please bring in information on these and other sports that are played in Lithuania,  and of course, any news on sports personalities, alive or deceased.

Refreshments will be served.  Looking forward to us all spending some fun time together.

from Millie Helt

SEKMADIENĮ GEGUŽĖS 19 d.Vinco Krėvės Lituanistinė Mokykla KVIEČIA
VISUS į Šeimos Šventę „Mūsų Dienos kaip Šventė“ Ir kartu atšvęsti Motinos ir Tėvo dienas, pasitikti vasarą su nuotaikingomis dainelėmis apie vabzdžius, zuikučius ir kitokius miškų gyventojus.

Tai bus ATEINANTĮ sekmadienį, Gegužės 19tą dieną 12 –tą valandą Šv. Andriejaus parapijos salėje 19-ta ir Wallace gatvės

Philadelphia, PA 19130

Vinco Krėvės mokyklos tėveliai pavaišins užkandžiais ir gaiviaisiais gėrimais

Sunday , May 19, at 12 noon , Lithuanian Sunday School invites everyone to FAMILY DAY to celebrate MOTHER’S DAY and FATHER’S DAY and to welcome SUMMER with songs about all the living wonders of summer.
Sunday School parents will provide refreshments.
 

AISTĖ BALČIŪNAITĖ (Harriton High School vienuoliktokė) su savo neporinio irklavimo įgula buvo atrinktos dalyvauti The Henley Women‘s regatoje. Tai viena iš prestiziškiausių akademinio irklavimo varžybų, vykstanti kasmet birželio mėnesį ant Temzės upės Didžiojoje Britanijoje. Dalyvavimas šioje regatoje yra ypatinga garbė. Daugiau apie Aistę ir jos laivo drauges, jų pasiekimus, ateinančią kelionę, lėšų rinkimo akcijas bei jų pačių šmaikščias jaunatviškas mintis rasite tam tikslui įkurtame tinklapyje http://www.rowhenley.com .

Šiam laivui pralekiant pro šalį, blyksteli kepurėlė su Lietuvos vardu. Tai Aistė, kuri nors ir neaugusi Lietuvoje, su meile is pasididžiavimu skelbia savo šalį draugų bei varžovų akyse. Galbūt tai ta kepurėlė jai suteikia tvirtybės tomis ypatingai sekinančiomis varžybų minutėmis?…

Jorūnė  ir Darius Balčiūnai
 

FILADELFIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

SVEIKINA AISTĘ IR LINKI SUGRĮŽTI SU LAIMĖJIMAIS IR SU DAUGELIU GRAŽIAUSIŲ ĮSPŪDŽIŲ!

AISTE BALCIUNAITE has been selected with her high school team rowing team members to represent the school in rowing competion in London, United Kingdom. More about Harriton High School, about Aiste and the rowing competion can be found in the websites mentioned in the Lithuanian version of this announcement.  

Philadelphia Lithuanian Community congratulates Aiste

and extends best wishes for her team to come back with awards

and with best memories of her trip.

CENTRINĖS NJ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ KVIEČIA

Jau 4-oji,  Centrinės NJ lietuvių bendruomenės rengiama

VASAROS-JONINIŲ  

šventė  vyks birželio  22 d., Estų namuose,

4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson, NJ 08527

Šventės metu vyks MUGĖ. Prekeivius kviečiame registruotis

crolit@optonline.com  arba skambinti. tel.732- 531-1513 (Vida).

June 22, Saturday Central NJ LAC invites everyone to

4th annual MIDSUMMER ST. JOHN  FESTIVAL

At the ESTONIAN HOUSE4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson, NJ 08527

Arts and Crafts Vendors are invited to register with Vida atcrolit@optonline.com
or call732- 531-1513
 

PIKNIKAS – LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ

2013 m. liepos 21d seselių sodyboje Putname

Prašome pasižymėti datą. Ateityje daugiau informacijos pateiksime.

      LITHUANIAN FRIENDSHIP DAY – PICNIC

JULY 21, 2013 in Putnam, CT

at Sisters of Immaculate Conception Convent Grounds

Please mark the date. More information to follow.

­­MISIJA SIBIRAS PRAŠO JŪSŲ PARAMOS

„Misija Sibiras“ – daugiau nei ekspedicija. Tai lietuvybės, pilietiškumo, patriotiškumo ir istorinės atminties puoselėjimo misija. Daugiau informacijos apie projektą  – www.misijasibiras.lt

Prisidėti prie projekto galima tokiu būdu:

Išrašyti čekį Lithuanian American Community, Inc. Memo: Misija Sibiras

Jį siųsti JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkui finansiniams reikalams:

Algimantas Gustaitis

208 Linden Ponds Way, Unit 403

Hingham, MA 02043

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba surinktą paramą išsiųs projekto ,,Misija Sibiras” organizatoriams Lietuvoje. Paaukotą sumą galėsite nurašyti nuo mokesčių.

Projekto organizatorių ir JAV LB Krašto valdybos informacija

MISSION SIBERIA SEEKS FINANCIAL SUPPORT

For over 10 years youth from Lithuania organize an expedition to Siberia to find cemeteries of Lithuanian deportees who died while in exile by Soviet repression. They clean the cemeteries, fix fences, erect crosses. Meet and connect with decendants of the deportees. If you care to donate, please make checks payble to:

Lithuanian American Community, Inc. Memo: Misija Sibiras

Mail to: Algimantas Gustaitis,

 LAC, Inc. Vice-president for finances

208 Linden Ponds Way, Unit 403

Hingham, MA 02043

All donations are tax-deductable.
 

.SVARBI DATA RUDENĮ
RUGSĖJO 22 d. Šv. Andriejaus parapiją lankys Philadelphia arkidiocezijos vyskupas auksziliaras John J. McIntyre. Jo vizitas labai svarbus parapijos išlikimui. Kviečiame šią datą pasižymėti ir jau dabar pasiryžti tą dieną dalyvauti šv. Mišiose ir kuo daugiau  žmonių paraginti atvykti į Šv. Andriejaus bažnyčią.

IMPORTANT DATE IN THE FALL

SEPTEMBER 22 St. Andrew Lithuanian Parish will host a visit from His Excellency Auxiliary Bishop John J. McIntyre representing Archdiocese of Philadelphia. Please mark the calendar for that date to attend Mass at St. Andrew Church and urge your family and friends to also attend.   

LIETUVIŲ KALBOS VASAROS KURSAI, 2013 LIETUVOJE

“Lingua Lituanica” informaciją suaugusiems ir vaikams rasite prisegtukuose ir tinklapyje www.lingualit.lt
 LITHUANIAN LANGUAGE COURSES 2013 IN LITHUANIA

Complete information can be found in website www.lingualit.lt  This website is in Lithuanian and in English.

TINKLAPIAI JAV ir LIETUVOJE JŪSŲ PASIDOMĖJIMUI:   WEBSITES IN USA and LITHUANIA FYI  

www.geninstitute.lt  IGTU – ISTORINIŲ IR GENEALOGINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS

www.neringa.org  Stovyklos Neringa gegužės mėnesio žiniaraštis

Camp Neringa May Newsletter

Renginiai ir stovyklos 2013 metais NERINGOJE, VT

Events and summer camp schedule in Camp NERINGA, VT

www.welovelithuania.com  

www.panoramas.lt

Aplankykite facebook’o puslapį “LIETUVISKI RENGINIAI AMERIKOJE”.

Facebook page “Lietuviški renginiai Amerikoje” from Lithuanians in Washington.
Covers Lithuanian events, businesses and sells Lithuanian products online.

PAGUODOS TELEFONAS: 866-438-7400 .

Skambinkite I ir IV 8:00PM-9:ooPM
LITHUANIAN HOTLINE FOR THOSE IN NEED OF EMPATHY AND COMFORTING

PASTABA:  “Pranešimų” siuntėjai nėra atsakingi už skelbimuose pateiktą informaciją. Prie visų skelbimų yra telefono numeris arba el pašto adresas informacijos patikslinimui.

DISCLAIMER: „Announcement“ senders are not responsible for the event information. If you have questions, please check with event organizers using included e-mails or telephone numbers.