Kalendorius ir renginiai

Pasaulio lietuvių centras kviečia į renginius

Written by admin · 16 sec read

Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. 12:00 v. p.p. iki 4:00 v.p.p.,- VASAROS GEGUŽINĖ
PLC kiemelyje, adresu: 1411  127 Str. Lemont, IL 60439
Pietūs, draugai ir šokiai
Linksmins: Rasa Zubreckaitė su muzikantu Jeronimu Vitavičiumi

Įėjimas nemokamas

Lithuanian World Centrum (LWC) Summer Picnic, Sunday, August 24, 12:00 PM – 4:00 PM

–.-.-.-.-.-.-.-.–

Vieno aktoriaus teatras
,,Unė Baye”
Aktorė Audrė Budrytė Nakas
Rugsėjo 6 d. 6 v.v.-11 v.v.
Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių Fondo salėje
Rengia Corp! Giedra