Kalendorius ir renginiai

Pennsylvania lietuvių dienos ir kiti renginiai Rytinėje pakrantėje

Written by admin · 2 min read

Rugpjūčio 13-14 d. – 97-tos Pennsylvania LIETUVIŲ DIENOS
SENIAUSIAS LIETUVIŲ FESTIVALIS ,,ANGLIAKASIŲ LIETUVOJE” vyks Schuylkill Mall, Prekybos centre (Route 61 ir I 81), Frackville , PA.
Rengėjai ,,pirmos bangos” Amerikos lietuviai – Lietuvos Vyčių 144- Kuopa.
(Kviečiame atsidaryti prisegtą „Frackville Festival“skelbimą, kuriame rasite pilną abieju festivalio dienų programą)

August 13 and 14, – 97th annual Lithuanian Days, LONGEST RUNNING LITHUANIAN FESTIVAL sponsored by the Knights of Lithuania Council #144 of Pennsylvania Anthracite region will be celebrated at the Schuylkill Mall, (Route 61 and I 81), Frackville , PA.
(Please open the ,,Frackville Festival” attachment for full two-day festival program information)

******************************

Šeštadienį ir sekmadieni rugpjūčio 20-21 d.d. visi kviečiami į antrą metinį Artūro Karnišovo KREPŠINIO TURNYRĄ!
(Kviečiame atsidaryti prisegtą skelbimą)

KUR: Seton Hall University 400 South Orange Ave. South Orange , NJ 09079-2697

PRADŽIA: 9:00 AM –Šeštadienį
10:00AM—- Finalas —-sekmadienį

VAKARINĖ PROGRAMA, ŠEŠTADIENĮ PO ŽAIDYNIŲ  7:00 v.v. Estų namuose 4 Cross St & Veterans Hwy , Jackson , NJ 08527

Artūras Karnišovas, vienas iš Lietuvos ,,krepšinio legendų”, buvo pirmas studentas/krepšininkas žaidęs krepšinį Amerikos universiteto komandoje – Seton Hall University . Artūras padėjo Lietuvos komandai laimėti du Olimpiados bronzos medalius (1992—1996). 1996-tais metais buvo išrinktas geriausiu Europos krepšininku.

Turnyro metu žiūrovai gales susitikti su Artūru, nusifotografuoti ir gauti jo autografą.

Registraciojos mokesti komandai — $250.00

Daugiau informacijos skambinkite:
Stanislovui Kavaliauskui: 917-572-2045 begin_of_the_skype_highlighting 917-572-2045 end_of_the_skype_highlightingDainiui Sakavickui: 732-552-9818 begin_of_the_skype_highlighting 732-552-9818 end_of_the_skype_highlightingRimui Gedeikai: 609-588-0859 begin_of_the_skype_highlighting 609-588-0859 end_of_the_skype_highlighting

Saturday and Sunday, August 20, 21 You Are Invited to the Second Annual Arturas Karnisovas Tournament
(Please open the Karnisovas flyer attachment)

WHERE: Seton Hall University 400 S. Orange Ave. South Orange , NJ 07079-2697

START: 9:00 AM Saturday
10.00 AM –Sunday–Finals

EVENING PROGRAM: Estonian House (Saturday evening) 4 Cross St & Veterans Hwy Jackson , NJ 08527

Arturas Karnisovas one of the all time best Lithuanian basketball players was the first Lithuanian to play on an American university basketball team— Seton Hall University . In 1992 and 1996 he helped the Lithuanian Basketball team win two bronze medals at the Summer Olympic Games. In 1996 Arturas was voted as the best European Basketball Player.

During the Tournament you will be able to speak with Arturas, take a picture with him and obtain his autograph.

FURTHER INFO: Contact: Stanislovas Kaviliauskas : 917-572-2045 begin_of_the_skype_highlighting 917-572-2045 end_of_the_skype_highlighting Dainius Sakavickas: 732-552-9818 begin_of_the_skype_highlighting 732-552-9818 end_of_the_skype_highlighting Rimas Gedeika: 609-588-0859 begin_of_the_skype_highlighting 609-588-0859 end_of_the_skype_highlighting

******************************

RENGINIAI FILDELFIJOJE IR PAS KAIMYNUS ŠĮ RUDENĮ
Rugsėjo 11 d. ,,Pašnekesys su rašytoju Vytautu Volertu”
Rugsėjo 25 d. ,,Čiurlionio 100 metų po jo mirties” paminėjimas
Spalio 7-9 d.d. JAV LB Tarybos suvažiavimas Elizabeto-Newarko apylinkėje su įdomiais renginiais į kuriuos bus kviečiami visi Bendruomenės nariai.

FALL EVENTS IN PHILADELPHIA AND NEARBY COMMUNITIES
September 11 ,,Conversation with writer Vytautas Volertas”
September 25 ,,Ciurlionis 100 Year Anniversary Commeration”
October 7-9 in Elizabeth-Newark area Convention of LAC Board of Directors with interesting evening programs to which all will be invited.

Nuorodos Jūsų pasidomėjimui / Links for your Information
http://lietuvos.istorija.net/kalendorius (Calendar of Lithuanian History)
www.americaltv.com
www.VilNews.com
www.neringa.org
http://www.phillylac.org
http://www.javlb.org
http://usa.mfa.lt (Lietuvos ambasada / Lithuanian Embassy)
http://www.thelithuanians.com
http://www.draugas.org (Lithuanian Newspaper thrice weekly)
http://www.alietuvis.us/al/ (Lithuanian Weekly Newspaper)
http://lithuanian-american.org/bridges_en.php (Lithuanian-American Journal)
http://www.lacgifts.com (dovanos internetu / internet gift shop)
http://dalelelietuvos.lt http://theessenceoflithuania.com (internet gift shop)