Kalendorius ir renginiai

PLC ŽINIOS. LWC News & Events in the Community, July 25, 2021

Written by Redakcija · 1 min read

  PLClogo   PLC zinios                                  JAV LB Lemonto apylinkės Gegužinė
LAC Lemont Chapter Picnic
Gegužinė “Onute, einam su manim pašokti”  JAU ŠĮ SEKMADIENĮ!

Sekmadienis, 07/25/2021
12:00 val p.p.
PLC pievelė

Muzika, šokiai, lietuviškas maistas.

Picnic “Onute, come dance with me”    THIS SUNDAY!
Sunday, 07/25/2021
12:00 p.m.
LWC Lawn

Music, dancing, Lithuanian food.

JAV LB Lemonto apylinkė
LAC Lemont Chapter 

*******************

PLC ieško pastato priežiūros darbininko (ūkvedžio)
Job Posting:  Maintenance Worker

Ieškome pastato priežiūros darbininko (20+ val./sav.) 
Turi mokėti lietuvių ir anglų kalbas ir turėti legalų statusą.

Kreipkitės į PLC raštinę (tel. 630.257.8787) arba siųskite CV į admin@lcenter.org

Looking for a part-time (20+ hours/week) maintenance worker
Must speak Lithuanian and some English and have legal authorization to work in the U.S. 

Call the LWC office (630.257.8787) or send your resume to admin@lcenter.org

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

**********************P LC Gegužinė
LWC Picnic

PLC Gegužinė 
Sekmadienis, 08/29/2021
12:00 val p.p.
PLC, pikniko pievelė

Kaip kasmet, laukiame jūsų visų vasaros sezono uždarymui. Gyva muzika, šokiai, skanus lietuviškas maistas, loterija su puikiais piniginiais prizais! Mažiesiems šiais metais turime ypatingą siurprizą – apsilankys burbulų fėja! Pasipuoškite gražiausiais pasakų kostiumais ir ateikite pas mus! Bus linksma!

LWC Picnic
Sunday, 08/29/2021
12:00 p.m.
LWC, Front Lawn

We invite you to our annual picnic. Let’s close the summer season with live music, dance, delicious Lithuanian food and a raffle with great cash prizes. This year we have a very special surprise for our little ones: a bubble fairy will stop by! Be sure to wear your best fairytale or super hero outfit. It will be loads of fun!

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

************************

Užsižymėkite kalendoriuje
Mark Your Calendars

JAV LB XXIII Tarybos I sesija bei JAV LB 70-mečiui skirti renginiai
09/10/2021-09/12/2021
Įvairūs renginiai
PLC

JAV LB 70-mečiui skirti renginiai: freskos atidengimas, idėjų mugė, jaunimo sporto šventė, puota po atviru dangumi, šventinis pokylis. Kviečiame pasižymėti šią datą savo kalendoriuose.

LAC XXIII Session and LAC 70th Anniversary Events
09/10/2021-09/12/2021
LWC

Events dedicated to the 70th anniversary of the LAC: The Unveiling of a Fresco, Idea Fair, Youth Sports Festival, Open-Air Gala and a Banquet. Please mark these dates on your calendar.

Sesijos ir 70-mečio organizacinis komitetas
Organizing Committee Of the Session and 70th Anniversary

********************

Golfo turnyras
Golf Tournament

13-tasis kasmetinis Čikagos lietuvių Rotary klubo golfo turnyras
Šeštadienis, 09/18/2021
12:00 val. p.p.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491

Registracija ir paramos galimybės

The 13th Annual Rotary Club of Chicagoland Lithuanians Golf Tournament     
Saturday, 09/18/2021               
12:00 p.m.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Rd, Homer Glen, IL 60491

Registration and sponsorship opportunities 

Čikagos lietuvių Rotary klubas
Rotary Club of Chicagoland