Kalendorius ir renginiai

Vasaros renginiai: parodos, Joninės, gegužinės, stovyklos…

Written by admin · 4 min read

BIRŽELIS

18 d., šeštadienis

7 v.v., vienintelis vienos seniausių Lietuvos grupių Vairas gyvo garso koncertas restorane Two Rivers, 10997 S. Archer Avenue, Lemonte. Užsisakykite vietas telefonu 630.257.8178. 

19 d., sekmadienis JONINĖS PLC, Lemont’e. Daugiau inf. tel.: 708-594 -5622

Jõninės – tai šventė, švenčiama birželio 24 d. (visada naktį iš birželio 23 į 24 d.). Šiaurės pusrutulyje susijusi su ilgiausia diena ir trumpiausia naktimi – vasaros saulėgrįža. Šios šventės ištakos Lietuvoje – Rasos šventė, neretai vadinama daugiskaita Rasos. Po krikšto ši šventė susieta su šv. Jono Krikštytojo gimimo diena, nors senieji papročiai liko tie patys.

Išlikę senieji elementai – vandens, ugnies, augmenijos simbolika, tokie papročiai, kaip vainikų pynimas, meilės bei vestuvių burtai, žoliavimas ir kupoliavimas, paparčio žiedo ieškojimas, laužų kūrenimas, šokinėjimas per ugnį ir pan. Sukrikščionintose apeigose vietoj karčių – kupolių žolynais puošiami kryžiai, per pamaldas šventinamos vaistažolės, užuot deginus gyvulines aukas, naudojami gyvulių atvaizdai, statulėlės.

Yra paprotys per Jonines spėti orą. Esą, jei Joninių naktis žvaigždėta, tai Kalėdos bus šaltos ir sniegingos. Jei Joninių naktis debesuota, tai Kalėdos bus lietingos ir vėjuotos. Jei Joninių naktis lietinga, tai Kalėdos bus sniegingos, su pūgomis. Per Jonines paprastai spręsdavo apie derlių: jei per Jonines „kubilėlis lengvai prisipildo žalnieruko (vandenuko), tai aruodėlis lengvai prisipildys grūdelio“. O „jei per Jonines saulutė greitai išdžiovina paklodėlę, tai žiemą badaus vaikai ir moteriškėlės“. Šie liaudiški spėjimai ėjo iš lūpų į lūpas šiaurinėje Žemaitijoje bei pietinės Latvijos žemėse. Mokslinių tyrimų, patvirtinančių šiuos spėjimus, nebuvo atlikta, bet žemdirbiai pripažįsta, kad Joninių lietus derliui labai naudingas.
2003 m. Joninės Lietuvoje paskelbtos nedarbo diena. Šiandien pavadinimai Joninės ir Rasos dažnai vartojami kaip sinonimai, tačiau yra teigiančių, kad Joninės – daugiau masių šventė, neretam besisiejanti su triukšmingomis linksmybėmis ar išgertuvėmis, o Rasos – tegu ir neadekvati, bet reikalinga senųjų tradicijų tąsa.

Kadangi Joninės – šv. Jono diena, dabar yra paplitęs paprotys birželio 24 d. sveikinti Jonus ir Janinas. Jie neretai puošiami vainikais. Rengiamos masinės Joninių šventės, ypač daug žmonių suplūsta į Kernavę, ant Rambyno kalno, į Jonavą, dažnai vadinamą „Lietuvos Jonų ir Janinų sostine“. Šiose šventėse susipina Rasų ir Joninių tradicijos – imituojamos apeigos, buriama, tačiau ir sveikinami Jonai.

JAV dar iki Nepriklausomybės atstatymo išeivja Jonines švęsdavo labai įvairiai, prisilaikydama senųjų tradicijų. Yra žinoma, kad Cleveland‘o tautinių šokių ansamblis ,,Grandinėlė“ Jonins šventė prie Niagaros krioklio. Plūstelėjus trečiabangiams jonines švenčiamos visur, kur gyvena lietuviai.

Čikagoje ir apylinkėse nusistovėjo kelerios Joninių šventės – Pasaulio lietuvių centre, Lemont‘e (rengė ,,StudijaR“, ALTV, pastaruoju metu – ,,Kunigaikščių užeiga“), netoli Lemont‘o – Willowbrook arklidese ,,Arabian Knights”, įsikūrusiose 69 gatvės ir Clarendon Hills kelio sankryžoje (rengė ALTV vadovas Arvydas Reneckis) ir t.t. 

******************

18 d., šeštadienis
2 v.p. p. Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyks renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia” (Hope and Spirit), skirto 1941 m. birželio trėmimų 70-osioms metinėms atminti, atidarymas, kurio metu bus parodytas filmas ,,Evangelijos žinia”, pristatytos dvi parodos: vaikų piešinių paroda ir istorinė paroda ,,Smurto kronika”. Daugiau inf. tel. 773-582-6500 arba www.balzekasmuseum.org

Dear Friend,

I have recently posted several different blog entries that may be of interest.

http://www.plioplys.com/blog/?cat=4
deals with the midway point between the largest of the large and the smallest of the small–a result that may account for the origin of our consciousness.

http://www.plioplys.com/blog/?cat=1
addresses the question of how recollection modifies our memories, in an artistic format, currently on display in Lithuania. The remaining pieces of this sequence are based on Canadian themes.

http://www.plioplys.com/blog/?cat=3
deals with the Soviet deportation of a 71 year old farm woman to Siberia, to work as a lumberjack.

Reminder: this particular exhibit commemorating the start of Stalin’s mass deportation, Hope and Spirit, will be opening tomorrow, June 18, at 2 PM, Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, Illinois.

Sincerely,  Audrius V. Plioplys MD FRCPC

http://www.plioplys.com/

24 d., penktadienis
7 v. v. Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyks rež. Giedrės Beinoriūtės filmo ,,Gyveno senelis ir bobutė” premjera (iš renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”). Filmas taip pat bus rodomas birželio 25– 30 d. 12 v. p. p.
25 d., šeštadienis
12 v. p. p. Camelot Banquets (8624 W. 95th., Hickory Hills, IL) vyks muzikinis vakaras (,,Polka Music Party”), kurį ruošia Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildija. Vietas užsisakyti tel. 708-422-5937 (Frances Simanonis).

Estų namuose, Jackson, New Jersey, vyks vasaros šventė ,,Tėvų ir protėvių takais”. Kviečiami atsiliepti JAV LB centrinio NJ apylinkės lietuviai, galintys padėti suruošti šventę. Daugiau informacijos tel. 732-581-8796 arba el. paštu lietuviskabendrija@yahoo.com (Rasa Miliūtė).

birželio 30 d. – liepos 3 d.
Neringos stovykloje seselė Ignė ves krikščioniškojo gyvenimo stovyklą.

LIEPA

1 d., penktadienis
7 v.v. Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – dokumentinio filmo ,,Misija Sibiras’08” premjera (iš renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”). Filmas taip pat bus kartojamas liepos 2–7 d. 12 v. p. p.

8 d., penktadienis
7 v.v. Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – Gintauto Aleknos dokumentinių filmų ,,Mirties lageriai” bei ,,Išlikti ir papasakoti” premjeros. Filmai kartojami – liepos 9–14 d. 12 v.p. p.

15 d., penktadienis
7:30 v. v. Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Christopher Swider dokumentinis filmas ,,Children in Exile”, dalyvaus filmo autorius. Šis filmas kartojamas liepos 16–21 d. 12 v.p. p.

22 d., penktadienis
7 v.v. Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – dokumentinio filmo ,,Misija Sibiras’09” premjera. Filmas kartojamas liepos 23–28 d. 12 v. p. p.
RUGPJŪTIS

5 d., penktadienis
7 v. v. Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – dokumentinio filmo ,,The Soviet Story” peržiūra. Filmas kartojamas rugpjūčio 6–11 d. 12 v. p. p.

6 d. , šeštadienis
Portland Lietuvių Bendruomenė gegužinė.

12 d., penktadienis
7 v.v. Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje dokumentinio filmo ,,Birželio ledas” premjera. Filmas kartojamas rugpjūčio 13–18 d. 12 v.p. p.

14–20 d. Shelton Washington vyks Portland Lietuvių Bendruomenės vasaros stovykla ,,Lankas 2011”. Daugiau inf. el. paštu austinad@hotmail.com (Austina De Bonte) arba tonyanicolei-verson@gmail.com (Tonya Iverson).

4–21 d., Neringos stovykloje – ,,Meno8Dienos”.

19 d., penktadienis
7 v.v. Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – dokumentinio filmo ,,Misija Sibiras’10” premjera. Filmas kartojamas rugpjūčio 20–25 d. 12 v.p. p.

20 d., šeštadienis
American Aid Society of German Descendants (259 W. Grand Avenue, Lake Villa, IL 60046) JAV LB Waukegan Lake County apylinkė ruošia Vasaros šventę. Pradžia 12 val. p. p. Daugiau informacijos tel. 847-855-5294 (Algis B.) ir tel. 847-543-4313 (Algis M.).

RUGSĖJIS

9-10 d.
10 v.r., Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Lemonte, IL, – Santaros-Šviesos 58–asis suvažiavimas.
10 d., šeštadienis
7 v. v., Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – Juozo Kazlausko fotografijų parodos ,,Lithuania in Exile, 1988–1989” atidarymas (iš renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”).
11 d., sekmadienis
12:30 v. p.p. PLC Lemonte, IL organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” – rengia ,,Derliaus pietūs”.