Kultūra ir menas

ARTĖJA KALĖDINIS KONCERTAS

Written by Redakcija · 2 min read
Jau artėja „Ateikite, ateikite, džiugūs, iškilmingi!”, „Dainavos” chorinės muzikos koncertas Advento ir šv. Kalėdų proga.

Kada ir kur
Gruodžio 9 d., šeštadienį, 7 v.v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
6812 S Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629
  Kaip nusipirkti bilietus www.dainava.us
Arba šį savaitgalį Pasaulio lietuvių centro Kalėdinėje mugėje! 

Svarbi informacija žiūrovams
Mašinas bus galima statyti ir bažnyčios kieme, ir Holy Cross ligoninės mašinų stovėjimo garaže.
Dėkojame Illinois Homeland Security ir Holy Cross ligoninės policijai už apsaugą.

When and where
Saturday, December 9th, 7 p.m.
Nativity BVM Church
6812 S Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

How to buy tickets
www.dainava.us
Or visit us this weekend at the Lithuanian World Center Holiday Craft Fair!

Important information for attendees
Parking will be available in the Nativity BVM Church lot, as well as at the Holy Cross hospital parking garage next door.
We would like to thank Illinois Homeland Security and the Holy Cross hospital police for providing security.

Apie Koncertą
Jau artėja „Ateikite, ateikite, džiugūs, iškilmingi!”,  „Dainavos” chorinės muzikos koncertas Advento ir šv. Kalėdų proga. Choras atliks Juozo Naujalio ir kitų lietuvių kompozitorių giesmes, Nijolės Sinkevičiūtės „Kalėdų maldos” su kameriniu orkestru, Artūro Anusausko aranžuotę „Atsiskubino Betliejun” su džiazo ansambliu bei kitus kūrinius. Skambės pasaulinio masto choriniai šedevrai – vokiečių kompozitoriaus Franz Biebl „Ave Maria” („Sveika Marija”) ir amerikiečių kompozitoriaus Morten Lauridsen „O Magnum Mysterium” („O didžioji paslaptie”), o taip pat latvių chorinės muzikos patriarcho Jazeps Vitols „Dzieviškais mirdzums” („Dieviškas spindesys”). Giesmes praturtins ištraukos iš šv. Rašto bei lietuviška poezija. Kviečiame stabtelti ir muzikos garsuose pasisemti prieškalėdinės ramybės, susikaupimo, pajusti šv. Kalėdų stebuklo laukimą – pasiruošti artėjančioms šventėms.
About the Concert
The “Dainava” choir’s evening of lessons and carols – “O Come, O Come, Joyful and Triumphant!” – is in just one week. The choir will perform arrangements of traditional Lithuanian carols by the patriarch of Lithuanian classical music, Juozas Naujalis, as well as works by other Lithuanian composers. A chamber orchestra will join the choir for a performance of Nijolė Sinkevičius’ “Kalėdų maldos” (“Chistmas Prayers”) and a jazz ensemble will jump in for Artūras Anusauskas’  upbeat arrangement of the traditional “Atsiskubino Betliejun” (“They Hurried to Bethlehem”). The evening’s highlights will also include Franz Biebl’s “Ave Maria” and Morten Lauridsen’s “O Magnum Mysterium” (“O Great Mystery”), as well as Latvian composer Jazeps Vitols’ “Dzieviškais mirdzums” (“O Divine Radiance”). Please plan on joining us for this unique celebration of Advent and Christmas.

Bet kokio dydžio parama – mums labai brangi. The “Dainava” choir’s evening of lessons and carols – “O Come, O Come, Joyful and Triumphant!” – is fast-approaching. The choir will perform arrangements of traditional Lithuanian carols by the patriarch of Lithuanian classical music, Juozas Naujalis, as well as works by other Lithuanian composers. A chamber orchestra will join the choir for a performance of Nijolė Sinkevičius’ “Kalėdų maldos” (“Chistmas Prayers”) and a jazz ensemble will jump in for Artūras Anusauskas’  upbeat arrangement of the traditional “Atsiskubino Betliejun” (“They Hurried to Bethlehem”). The evening’s highlights will also include Franz Biebl’s “Ave Maria” and Morten Lauridsen’s “O Magnum Mysterium” (“O Great Mystery”), as well as Latvian composer Jazeps Vitols’ “Dzieviškais mirdzums” (“O Divine Radiance”). Please plan on joining us for this unique celebration of Advent and Christmas.

Tickets at www.dainava.us

Saturday, December 9, 7 PM
Nativity BVM Church
6812 S Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 Donate to Dainava!
With a donation of $150 or more, you will receive free tickets to this concert
Learn more — Sponsor Form >>

A donation of any size is deeply appreciated.