Kultūra ir menas

Dainavos choras – Koncertas greit artėja

Written by Redakcija · 54 sec read
Bilietai/Tickets: dainava.us
Balandžio 30 d., sekmadienį, 2 v.p.p.
Sunday, April 30, 2:00pm Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium
6601 W. College Drive, Palos Heights, IL Už savatės Čikagos lietuvių choras „Dainava” drauge su kanklininke virtuoze iš Lietuvos nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureate Kristina Kupryte pristatys koncertą „Daugiastygė Sutartinė”.

Programoje skambės kūriniai chorui ir kanklėms kartu bei atskirai. Išgirsite lietuvių kompozitorių (Kęstučio Daugirdo, Nijolės Sinkevičiūtės, Stasio Šimkaus, Kristinos Vasiliauskaitės, Vytauto Miškinio ir kitų) opusus, ukrainiečių lopšinę, kitus klasikinius bei šiuolaikinius kūrinius. Nuoširdžiai kviečiame! In just one week, The Dainava Lithuanian Chorale and kanklės virtuoso Kristina Kuprytė will present their concert, “Daugiastygė Sutartinė”, with music for choir and kanklės, a traditional Lithuanian stringed instrument.

The program will feature works by Lithuanian composers (K.Daugirdas, N. Sinkevičiūtė, S. Šimkus, K. Vasiliauskaitė, V. Miškinis and others) and a Ukrainian lullaby, as well as non-Lithuanian selections from the classical and contemporary repertoires.

We hope you will join us! Dainava Spaudoje — Dainava in the Press http://dainava.us/…/uploads/2023/04/2023-04-20-DRAUGAS.pdf
http://dainava.us/…/uploads/2023/04/2023-04-15-DRAUGAS.pdf Kviečiame paskaityti pokalbius „Draugo” laikraštyje su kanklininke Kristina Kupryte ir „Dainavos” choro vadovu Darium Polikaičiu. Dėkojame žurnalistui Rimui Černiui ir „Draugo” redakcijai!
Please read the “Draugas” news interview with kanklės player Kristina Kupryte and the Dainava choir director Darius Polikaitis. We thank journalist Rimas Černius and the “Draugas” staff for their coverage!