Kultūra ir menas

Jaunųjų menininkų dailės darbų paroda

Written by admin · 2 min read

Šeštadienį, sausio 17 d., Lietuvių Fondas Lietuvių Dailės muziejuje PLC, Lemonte surengta ,,Jaunųjų dailininkų paroda“, kaip ją pristatė šios parodos kuratore prisistačiusi liuteronų kapelionė, keramikė Nora Aušrienė.

Apžiūrėjus parodos ekspoziciją taip ir liko neaišku – kokiu principu buvo sukviesti jaunieji menininkai (kai kurie parodos lankytojai neabejojo, kad sukviesta asmeninių pažinčių dėka), nes jų darbai visi skirtingi ne tik technika, bet ir atlikimu – nuo mėgėjiškos gimnazistės teptuko – iki profesionalaus kompiuterio dizainerio darbo.

Nuotr.: (iš kairės) Daina Lukaitė, Audra Brooks ir Gabrielė Aušraitė

Parodoje savo darbus eksponavo 22-jų metų Gabrielė Aušraitė. Ji bakalauro laipsniu baigė DePaul uniuversitetą, kur studijavo tarptautinius santykius, italų kalbą ir tobulinosi Italijoje. Matyt, mamos keramikės Noros Aušrienės įtakota, bando dirbti įvairia technika, nors labiausiai pamėgusi tapyti akriliku. Šiuo metu Gabrielė dirba the Executive‘s club of Chicago renginių skyriuje. Renginį turi atlikti nuo pradžios iki galo: pakvietimai, vaišės, programos dalyviai, kurių susirenka nuo 100 iki 200 ir daugiau. Šis darbas jai patinka.

23-jų metų Audra Brooks tik praeitais metais baigė Čikagos Hampton College of Design, bakalauro laipsniu baigusi interjero dizaino specialybę. Audra, kaip ir jos broliai, sesės, mamos, liuteronų kunigės Erikos Brooks rūpesčiu, mokėsi Čikagos lituanistinėje mokykloje. Ji ketina tęsti studijas, gilinti apšvietimo technikos žinias. Dizainere parodoje eksponuoja diplominio darbo lakštus. Pasirinko projektuoti 45 tūkst. kvadratinių pėdų pastatą, paverstą tatuiruočių salonu. Audros nuomone, šiose patalpose galės dirbti visi, besidomintys ,,kūno menu“. Projekte ji bandė ,,įkvėpti gyvybę – nuo grindų iki lubų“. Šiuo metu Audra dirba North Face Company, Container Store.

Parodoje dalyvauja (gal vyriausia amžiumi) Daina Lukas (Lukaitė). Daina dalyvavo išeivijos dailininkų darbų parodose. Paskutinėje – skirtoje Lietuvos tūkstanmečio vardo paminėjimui, laimėjo premiją. Daina Lukas (Lukaitė) baigė University of Illinois at Champaign-Urbana pramoninio dizainerio specialybę (bakalauro laipsniu). Magistro laipsnį įgijo ST. Xavier university. Morton East High school ji dėsto meną ir fotografiją. Mergina baigė Čikagos lituanistinę mokyklą, kurioje dirbo ir jos mama Ramunė, jau senokai iškeliavusi amžinybėn… Daina dalyvauja Čikagoje organizuojamuose kasmetiniuose renginiuose – bėgime, skirtame kovai su vėžiu. Tai būdas surinkti lėšų ir paremti vėžio tyrinėjimo darbus. Tokiame praeitų metų renginyje Daina susipažino su vaikinu, su kuriuo neseniai susižadėjo. Ji džiaugiasi, kad sužadėtinis palaiko jos kūrybą, skatina daugiau kurti.

Vilija Rimeika. Gandras

Vaiva Rimeika studijuoja reklamos meną Columbia College of Chicago. Jos kūriniuose vyrauja ramios spalvos, linijų žaismas.

Vilija Pakalniškė. Be pavadinimo

Vilija Pakalniškė baigė Rhode Island School of Design, kur studijavo graviravimą. Šiuo metu ji gyvena ir dirba Čikagoje. Domisi didžiųjų menininkų, kaip Fra Angelico, Albrech Durer, Mexican Retablo, kūryba. Vilija skiria daug dėmesio medžiagos faktūrai, kuri tarsi savaime formuojančiai būsimo kūrinio temą, kryptį.
Indrė Sabaliauskaitė gimė Lietuvoje. Gyveno Londone. Prieš penketą metų atvyko į Cincinnati ir jau antrus metus studijuoja tarptautinius santykius, diplomatiją, prancūzų kalbą Ohio State university. Mėgsta fotografuoti. Ji dalyvavo Wyoming, OH miesto Menų parodoje ir laimėjo I vietą.

Natalija Skvirblys studijuoja Čikagos Harold Washington College. Padariusi pertrauką, ji metams išvyko į Peru savanoriškam darbui. Lankė Peru College of Fine Arts, kuriame specializuojamasi skulptūroje. Nataliją patraukė ši meno šaka ir ji planuoja kurti skulptūras. Ji sumaniusi tarptautinį projektą, į kurį įtrauks ir eilinius gatvės vaikus.

Aras Volodka. Tapyba

Aras Volodka. Grafika

Aras Volodka – vienintelis vyriškos giminės atstovas šioje parodoje. Tai žinomo LB visuomenininko Liudo Volodkos sūnus. Jo kūrinius pirmoji pastebėjo Dalia Šlenienė (per tėvelio šermenis) ir pakvietė dalyvauti parodoje,,Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje.“ Tai antroji jo kūrinių paroda lietuviškoje aplinkoje. Aro darbai išsiskiria iš kitų savo braižu. Menininkas baigė American academy of Art.