Kultūra ir menas

Knygų mugė

Written by admin · 20 sec read

Spalio 27 d., šeštadienį, nuo 8.30 val. ryto iki 2:30 val. p. p. Jaunimo centro Didžiojoje salėje, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, vyks Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) KNYGŲ MUGĖ.  Nebrangiai galėsite nusipirkti romanų, enciklopedijų, knygų-albumų apie Lietuvą, antikvarinių lietuviškų leidinių, natų ir senų plokštelių. Bus ir angliškų knygų.

Parduodami dalykai – LTSC dublikatai. Pirkdami paremsite LTSC ir Jaunimo centrą. Maloniai kviečiame apsilankyti. Išsamesnė informacija tel. 773-434-4545 arba info@lithuanianresearch.org.
Iki mugės galite siųsti savo pageidavimus, pasistengsime surasti Jūsų ieškomą leidinį.

Up Next: Rugsėjis