Kultūra ir menas

DAINAVOS choro koncertas Advento ir šv. Kalėdų proga

Written by Redakcija · 1 min read
Bilietus jau galima įsigyti
Ateikite, ateikite, džiugūs, iškilmingi! Gruodžio 9 d., šeštadienį, 7 v.v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje „Dainava” kviečia į chorinės muzikos koncertą – apmąstymus Advento ir šv. Kalėdų proga. Choras atliks Juozo Naujalio ir kitų lietuvių kompozitorių giesmes, Nijolės Sinkevičiūtės „Kalėdų maldos” su kameriniu orkestru, Artūro Anusausko aranžuotę „Atsiskubino Betliejun” su džiazo ansambliu bei kitus kūrinius. Skambės pasaulinio masto choriniai šedevrai – vokiečių kompozitoriaus Franz Biebl „Ave Maria” („Sveika Marija”) ir amerikiečių kompozitoriaus Morten Lauridsen „O Magnum Mysterium” („O didžioji paslaptie”), o taip pat latvių chorinės muzikos patriarcho Jazeps Vitols „Dzieviškais mirdzums” („Dieviškas spindesys”). Giesmes praturtins ištraukos iš šv. Rašto bei lietuviška poezija. Kviečiame stabtelti ir muzikos garsuose pasisemti prieškalėdinės ramybės, susikaupimo, pajusti šv. Kalėdų stebūklo laukimą – pasiruošti artėjančioms šventėms. Bilietai www.dainava.us

Gruodžio 9 d.
, šeštadienį, 7 v.v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Nativity BVM Church)
6812 S Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 Bilietų kaina:
$30 – iš anksto
$35 – koncerto dieną
$15 – jaunimui iki 17 metų
(vaikams iki 9 m. nerekomenduojama) O Come, O Come, Joyful and Triumphant! On Saturday, December 9, 2023 at 7:00 pm in Chicago‘s Nativity BVM church, “Dainava” will present an evening of lessons and carols. The choir will perform arrangements of traditional Lithuanian carols by the patriarch of Lithuanian classical music, Juozas Naujalis, as well as works by other Lithuanian composers. A chamber orchestra will join the choir for a performance of Nijolė Sinkevičius’ “Kalėdų maldos” (“Chistmas Prayers”) and a jazz ensemble will jump in for Artūras Anusauskas’  upbeat arrangement of the traditional “Atsiskubino Betliejun” (“They Hurried to Bethlehem”). The evening’s highlights will also include Franz Biebl’s “Ave Maria” and Morten Lauridsen’s “O Magnum Mysterium” (“O Great Mystery”), as well as Latvian composer Jazeps Vitols’ “Dzieviškais mirdzums” (“O Divine Radiance”). Please plan on joining us for this unique celebration of Advent and Christmas. Tickets at www.dainava.us

Saturday, December 9, 7 PM

Nativity BVM Church
6812 S Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 Tickets:
$30 – in advance
$35 – at the door
$15 – youth less than 18 years
(not recommended for children under 10)

Bilietus galima įsigyti Koncertas Advento ir šv. Kalėdų proga

2023 10 24