Lietuviai pasaulyje

Čikagoje paminėta Laisvės gynėjų diena

Written by admin · 47 sec read

Minint Laisvės gynėjų dieną, LR Generalinis konsulatas Čikagoje dalyvavo akcijoje „Atminti gyva, nes liudija“, kuomet sausio 11 d. įstaigos lange buvo uždegta žvakutė ir tylos minute pagerbtas gyvybes už Tėvynės nepriklausomybę paaukojusiųjų atminimas. Prisiminta tautos vienybė, žmonių pasiaukojimas ir nepalaužiamas tikėjimas aukščiausiu laisvės siekiu.

Sausio 12 d., šeštadienį, generalinis konsulas Marijus Gudynas susitiko su Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais. Minint Laisvės gynėjų dieną susitikimo metu vyko filmo „Lietuva. Statusas – nepriklausoma“ peržiūra.

Vėliau konsulas pasidalino savo prisiminimais apie Sausio 13-ąją, aptarė šių įvykių reikšmę Lietuvos ir kitų buvusių pavergtų tautų išsivadavimui bei Sovietų Sąjungos subyrėjimui.

“Sovietų Sąjungos kariuomenės agresija, kai jėga pabandyta užgrobti valdžią, šokiravo demokratinį pasaulį. Tuomet JAV Prezidentas G. Bušas vyresnysis nedelsdamas pareiškė – “Teisėtumas nesukuriamas jėga”. Tai buvo stipri diplomatinė žinia Sovietų Sąjungai, ir Lietuva yra dėkinga JAV už nuoseklią paramą mūsų Laisvės bylai. Sausio 13-oji krauju įrašyta istorijoje kaip beginklės tiesos triumfo prieš ginkluotą netiesą simbolis” pokalbyje su mokiniais sakė LR generalinis konsulas Čikagoje.

Sekmadienį M. Gudynas dalyvavo Sausio 13-osios aukoms skirtose mišiose Tėvų jėzuitų koplyčioje Jaunimo centre, po kurių padėjo gėlių prie Laisvės kovų paminklo.