Lietuviai pasaulyje

Janina Survilaitė. ATVIRAS LAIŠKAS PASVEIKINUSIEMS MANE SU 82-JU GIMTADIENIU

Written by Redakcija · 42 sec read

Sveikiname Mielą Janiną Survilaitę gražaus Gimtadienio proga.

Sveikatos ir naujų kūrybinių sumanymų! Redakcija

********************************

Mano pase 82 metai, iš jų – trys dešimtys kūrybinių, kurių daug nusinešė režimo agresija. Save vadinu išeivijos rašytoja, įsitikinau, kaip išeiviai visas jėgas atidavė kovai su sovietų okupacija, sunaikinusia Lietuvos valstybę, paniekinusia katalikų tikėjimą, įvedusia žmogaus nudvasinimo ateizmą ir 50 metų vykdytą tautos genocidą.

1960-70-me dešimtmetyje VU auditorijose buvo gyva rašytojo Balio Sruogos sielos Atmintis, aiškinanti, kad „dailiosios literatūros istorinio turinio veikalo uždavinys – gyvybės gijomis susieti dabartį su praeitim – dabarties buitį sustiprinti praeities prasme… mūsų dienų gyvenimą parodyti kaip permanentinį, šaknimis sodriai įsikerojusį žilosios senovės gelmenose.“

Sovietų agresija amžiams nulėmė tūkstančių tautiečių likimus, juose įrašydama kitą Tėvynės branginimo prasmę. Visai nepanašią prasmę į tų, kurie mus okupavo arba 50 metų kolaboravo priešams.

“ Švento Jono Evangelija patvirtina: „Gyvenimas turi savo šaknis…“

Atsiprašau visų, kurie man pataria viską pamiršti ir pakeisti savo Tėvynės supratimo prasmę.

Jau pervėlu ir pergiliai skauda Tėvynės įvertinimo gyvybės gieluonis.

Visiems laimingų 2023-jų metų!

Janina Survilaitė, LRS narė