Lietuviai pasaulyje

Šokių Šventės Argentinoje 2021 m. Naujienos

Written by Redakcija · 2 min read

Sokiu Sventes logotipas

Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos “Nemunas”
Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas”

Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas” valdyba ir Pasiruošimo komitetas informuojame, kad jau galite aplankyti mūsų atnaujintą „Nemuno” draugijos svetainę, kurioje pateikiama visa reikalinga informacija apie Šokių Šventę Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“:
https://www.nemunasargentina.com/%C5%A1oki%C5%B3-%C5%A1vent%C4%97-2021  

Ši šventė, organizuojama tautinių šokių kolektyvo „Nemunas“ 50-mečiui paminėti, įvyks 2021 m. gruodžio  18 d.

Svetainėje galite rasti informaciją apie Ruošos Komitetą, Kūrybinį Komitetą,  taip pat apie Šokių Šventės savaitės renginius ir atvykimo sąlygas.

Prašau, visi lietuvių šokių kolektyvai ir ansambliai, užpildykite anketą mūsų „Nemuno“ draugijos interneto svetainėje iki 2021 m. vasario mėn. 26 d.: https://www.nemunasargentina.com/sokiu2021 

Registracijoje yra keturios kategorijos, kuriose galite užsiregistruoti: vaikų, jaunimo, vidutinio  ir suaugusių šokių kolektyvai. Dar pranešame, kad Šokių šventė įvyks ansamblių vakaro formatu.
 

Šokių šventės Argentinoje 2021 m. rėmėjai yra Lietuvos Nacionalinis Kultūros Centras, Lietuvių Fondas (JAV) ir Beriso miesto savivaldybė.
Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: draugija@nemunas.org
 
 
 ARGENTINOS 2021 M. ŠOKIŲ ŠVENTĖ
TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA
ŠOKIŲPROGRAMA
PROLOGAS -BĖKI, NEMUNE, BĖK-šoka Lietuvos merginos šokėjos
I DALIS -NEMUNO RYTAS
Blezdingėlė-šoka PA merginos šokėjos + LT merginos šokėjos
Rolenderis-šoka PA šokėjai jaunimas + vidutinio amž. šokėjai
Kubilas-šoka PA šokėjai jaunimas + vidutinio amž. šokėjai
Sėjau rūtą-šoka vaikai ir PA jaunimassuaugę
Gyvataras-šoka vaikai ir suaugę amž. šokėjai
Ant kalno karklai-suaugę amž. šokėjai
Pasiutpolkė -PA šokėjai jaunimas
Aštuonnytis –PA šokėjai jaunimas + vidutinio amž. šokėjai
Malūnas -PA šokėjai jaunimas + vidutinio amž. šokėjai
II DALIS -PASITINKANTIS NEMUNAS
Vyželė -šoka PA šokėjai jaunimas + vidutinio amž. šokėjai
Folk šokiu siuita -šoka vidutinio amž. šokėjai
Mikita-šoka PA vaikinai jaunimas
Kaip du paukšteliai-šoka PA ir L Nemunųansamblių šokėjai ir solistai
Jadvygos polka-šoka L ir PA šokėjai jaunimas
Gumbinė -šoka L ir PA šokėjai-vidutinio
Galalių gegužinėj-šoka L šokėjai-vidutinio
Šiaudai be grūdų-Argentinos Nemunas ir PA šokėjai

 

III DALIS -ŠVENČIANTIS NEMUNAS

Užaugs vėl ąžuolai–šoka Lietuvos VU ansamblis
Vestuvinių šokių siuita–Lietuvos šokių grupės-Nemunas-solo
Rezginėlė–šoka L šokių grupės Nemunas-solo
Paplėštuodegis–šoka L šokėjai
Šelmių polka-šoka L šokėjai-vidutinioSutaro ir VU muzikantų numerisIki paryčių –šoka L ir PA šokėjai jaunimas
Paskutinė polka-šoka L ir PA šokėjai jaunimas
FINALAS -MANO UPĖ-šoka L ir PA šokėjai
Suktinis paskutinis-šoka visi šventės dalyviai
ŠOKIŲ RFEPERTUARAS GRUPĖMS PA jaunimo A-B šokių grupės
Blezdingėlė-šoka PA merginos
Rolenderis
Kubilas
Sėjau rūtą
Pasiutpolkė
Aštuonnytis
Malūnas
Vyželė
Mikita
Striuks buks PA vaikinai
Kaip du paukšteliai -šoka PA ir L Nemunų ansamblių šokėjai ir solistai
Jadvygos polka -šoka L ir PA šokėjai jaunimas
Šiaudai be grūdų -Argentinos Nemunas ir PA jaunimasIki paryčių PA ir L jaunimas
Paskutinė polka -šoka L ir PA jaunimas Finalas-
Mano upė -šoka L ir PA šokėjai
PA vidutinio amžiaus grupės
Rolenderis
Kubilas
Aštuonnytis
Malūnas
Vyželė
Folk šokių siuita
Gumbinė
Galalių gegužinėj
Šelmių polka
Vaikų šokių grupės
Sėjau rūta
Gyvataras
Lietuvos jaunimo šokių grupės
Prologas-Bėki, Nemune bėk –
merginos
Blezdingėlė
Jadvygos polka
Užaugs vėl ąžuolai
Vestuvinis šokis Rezginėlė
Paplėštuodegis
Kaip du paukšteliai -L Nemunas I
ki paryčių
Paskutinė polka
Finalas-Mano upė
Lietuvos vidutinio amžiaus grupės
Gumbinė
Galalių gegužinėj
Folk šokių siuita
Vyželė
Šelmių polka
Senjorų šokių grupės
Gyvataras
Ant kalno karklai
Sėjau rūtą priešokis
Sutrumpinimai
PA -Pietų Amerikos šokėjaiL –
Lietuvos šokėjai
PA ir L -Pietų Amerikos ir Lietuvos šokėjai