Lietuviai pasaulyje

Lietuvos Nepriklausomybės šventėje Čikagoje susipins tradicijos ir šiuolaikiniai menai

Written by Redakcija · 2 min read

 

Kovo 11Grandis45 Š. m. kovo 13 d., sekmadienį, Lietuvos nepriklausomybės šventė Čikagos Navy Pier „Celebrate Lithuanian Independence“ bus kupina kūrybos, netikėtų partnerysčių, sąsajų tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo, individualaus ir bendro, lietuviško ir nebūtinai, kuomet atsiskleis Lietuvos, kaip neatsiejamos pasaulio dalies žavesys. Šventinė programa vyks nuo 12:00 val. iki 4:00 val. popiet Navy Pier centro „Crystal Gardens“ salėje (600 E Grand Ave., Chicago, IL 60611).

Skyleziur45  LR generaliniam konsulatui Čikagoje, bendradarbiaujant su Čikagos laisvalaikio ir pramogų centru Navy Pier, renginio metu bus pristatyta meninė programa, kurioje pasirodys viešnia iš Lietuvos, kanklių virtuozė Kristina Kuprytė,  vaikų pop choras „Svajonė“ (vad. A. Šimkuvienė) ir „Lituanica“ krepšininkai (tren. A. Matulevičius). Skambant choro „Dainava“ (vad. D. Polikaitis) atliekamoms dainos Lietuvių liaudies kultūros centras, padedamas teatro sambūrio „Žaltvykslė“ (rež. I. Čiapaitė), teatralizuotai pristatys specialiai šiai šventei iš Lietuvos atvežtą skirtingų regionų tautinių kostiumų kolekciją. Artėjančios Šokių šventės Bostone proga vyks tautinių šokių koncertas, kuriame pasirodys: „Grandis“ (vad. D. Bilaišytė-DeMuth ir G. Grinkevičius), „Laumė“ (vad. V. Indriliūnas), „Lietuvos Vyčiai“ (vad. L. Ringus), „Rusnė“ (vad. N. Černiauskienė) „Suktinis“ (vad. G. Elekšytė Knieža) bei kanklių ansamblis „Gabija“ (vad. G. Razumienė).

taik daile45   Šventinę programą užbaigs drąsus lietuviškos pasaulio muzikos (world music) projektas, kuriame susipins lietuviški ir ispaniški flamenko muzikos sąskambiai ir šokio judesiai. Projekto autorius Kęstutis Stančiauskas subūrė margą atlikėjų grupę, padėsiančią įgyvendinti jo kūrybinę idėją, – tai grupė „Streedancer“, vokalistė Aldegunda, kanklininkė Kristina Kuprytė, lietuvių tautinių šokių grupė „Suktinis“ bei ispaniško šokio ir muzikos ansamblis „Ensebmle Español“. „World“ muzikos stilius – tai vis labiau populiarėjanti šiuolaikinė muzika, apjungianti tradicijas bei dabartinio žmogaus jausmus ir pomėgius.

Kita šventės naujiena –interaktyvus meno projektas mozaika „Pražydusi trispalvė“. Kiekvienas šventės dalyvis turės progą sukurti mažą dalelę būsimos trispalvės, iš molio lipdydamas lietuvišką gėlę: tulpę, ramunę, saulėgrąžą, rūtą ar kitokią. Vėliau šios dalelės bus sujungtos į vieną didžiulę trispalvės mozaiką, kuri papuoš Pasaulio Lietuvių centro patalpas. Lietuvių dailės muziejaus (dir. A. Zimkus) pristatomo projekto vadovė – dailininkė Sonata Kazimieraitienė, turinti daug patirties panašiuose projektuose Lietuvoje ir JAV.

Šventės svečiams prisidedant prie naujo bendro kūrinio gimimo, čia pat, šalia, Čikagos lietuvių tautodailės instituto (pirm. A. Tamulis) narės pristatys šimtmečius menančias tautodailės tradicijas: rodys, kaip audžiama, verpiama bei marginami velykiniai margučiai, eksponuos tautinės tekstilės įvairovę. Parodą apie Šiaurės Amerikos dainų šventes pristatys Lituanistikos tyrimo ir studijų centras.

Palmių paunksmėje, tarp čiurlenančių fontanų tradiciškai vyks verslo, meno, tautodailės bei nepelno siekiančių lietuviškų organizacijų vyks mugė, kurioje dalyvaus „Balzeko lietuvių kultūros muziejus“, įmonė „Food Depot International“, menininkai: Bronius Ilevičius, Agnė Sabonis, Ramutė Strauka, Jolanta Koller ir kiti. Savo veiklą mugėje pristatys „Čikagos lietuvių opera“, laikraštis „Draugas“, į Šokių šventę Bostone kvies jos organizatoriai. Lietuviškų patiekalų asortimentą pasiūlys restoranas „Kunigaikščių užeiga“. Salėje mažiesiems lietuvišką suvenyrą pasigaminti padės Čikagos, Maironio, Gedimino lituanistinių mokyklų mokytojos bei praktikantės iš Lietuvos.

Maloniai kviečiame pasipuošti lietuviškais tautiniais drabužiais arba kitais lietuviškais ženklais, atsivesti draugus ir bendrai švęsti Lietuvos nepriklausomybės 25-metį.

 Nuotraukose praėjusių metų šventės akimirkos

Generalinio konsulato Čikagoje informacija