Lietuviai pasaulyje

Rimtautas Marcinkevičius. Broliui išėjus…

Written by Redakcija · 57 sec read

Šiandien, birželio 26 d., mano broliui Algiui būtu suėje 63 metai, deja, ankstyva liga pakirto jo sveikatą Čikagoje ir trys jo vaikai liko našlaičiais.

Algimantas Marcinkevičius, Jr gimė 1960 m. birželio 25 dieną Vilniaus Antakalnio klinikinėje ligoninėje.

Tai buvo laikas, kai vasarodavome Valakampiuose ir gyvenome Vilniuje, Čiurlionio gatvėje, netoli rusų cerkvės. Dviejų kambarių bute su anglimi kūrenama krosnimi, bendra virtuve dalinomės su dviem rusų šeimomis.

Algis pradėjo lankyti S.Neries vardo vid mokyklą, kurią baigęs įstojo į VVU Medicinos fakultetą. Kadangi Algis nebuvo komjaunuoliu, tai jį nustūmė į pediatriją.

1984 metais sėkmingai baigęs medicinos fakultetą, įgijo medicinos daktaro specialybę ir dirbo kardiochirurgu Santariškiu Širdies ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje. Tuo pačiu metu jis dirbo mokslinį darbą – rašė disertaciją, kurią sėkmingai apgynęs įgijo Medicinos mokslų kandidato laipsnį.

Algis aktyviai dalyvavo tautinio jaunimo renginiuose, kraštotyrinėje veikloje, dalyvavo pogrindiniuose renginiuose, skaitė ir platino pogrindinę spaudą. 1989 metais laimėjęs konkursą, kartu su kitais Lietuvos jaunais medikais, išvyko studijuoti į Čikagos Universitetą.

Čikagoje Algis sukūrė šeimą su okuliste dr. Rita iš Kauno. Čia gimė trys jų vaikai.

Algis daugiau nei 25 metus išdirbo St. Francis ligoninėje Evanstone. Norėdamas padėti kitiems, jis dalyvavo misijos kelionėje į Boliviją, kur padėjo vietiniams gydytojams atlikti sudėtingas operacijas.

Deja, ankstyva liga ir mirtis nutraukė kardiochirurgo Algio gyvenimo kelią, nutraukė jo perspektyvią chirurgo karjerą.

Šiandien šeima ir draugai gražiai prisimename Algį, praleistą laiką kartu… Tikime, kad ten, aukštai danguje, susitiksime, susijungsime vėl visi kartu…

Broliai Marcinkevičiai – Rimtautas ir Algimantas