Lietuviai pasaulyje

Valstybės atkūrimo dienos paminėjime – specialus dėmesys JAV lietuviams

Written by admin · 1 min read


Lietuvos ambasada JAV vasario 22 d. Vašingtone surengė oficialų valstybės atkūrimo dienos paminėjimą, kurio metu Vašingtono visuomenei plačiai pristatyta išeivijos lietuvių veikla ir ryškiausiai ją atstovaujantys asmenys.

Nuo JAV prezidento B.Obamos sveikinimus Lietuvos žmonėms Nepriklausomybės dienos proga perdavė Baltųjų rūmų Nacionalinės saugumo Tarybos specialioji prezidento patarėja ir vyresnioji Europos reikalų direktorė Elizabeth Sherwood-Randall.
Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis įteikė užsienio reikalų ministro suteiktą  „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ apdovanojimą JAV lietuvių verslininkui ir filantropui Albinui Markevičiui. Pristatydamas nominantą, ambasadorius akcentavo reikšmingą jo įsteigto Lietuvos Paramos Fondo indėlį, remiant jaunimo studijas, teikiant pagalbą skurdžiai gyvenančiom šeimom, padedant įsikurti į Lietuvą grįžtantiems Sibiro tremtiniams.   A.Markevičius taip pat yra Kalifornijos Lietuvių Kredito Unijos, šiuo metu valdančios apie 100 milijonų JAV dolerių vertės kapitalą, steigėjas, aktyvus lietuviškos visuomeninės veiklos Kalifornijoje propaguotojas, angažavimąsi lietuvybės puoselėjimui įskiepijęs ir savo vaikams. Albino Markevičiaus sūnus Marius Markevičius sukūrė neseniai Lietuvoje ir JAV pristatytą ir plataus atgarsio susilaukusį filmą apie Lietuvos krepšinį ir laisvės siekį „Kita svajonių komanda“.

 JAV lietuvių įtaką šios šalies politiniam, visuomeniniam, kultūriniam ir sportiniam gyvenimui apžvelgė žymi išeivijos visuomenininkė ir žurnalistė, Kazickų Šeimos fondo vadovė Jūratė Kazickas, kuri neseniai buvo paskelbta, Balzeko lietuvių muziejaus  organizuotų 2012 – ųjų Metų Žmogaus rinkimų, laimėtoja. Šiuo apdovanojimu J.Kazickas pagerbta už jos ilgametę veiklą švietimo srityje bei paramą nukentėjusiems nuo karo. Kaip viena pirmųjų moterų karo žurnalisčių J. Kazickas dirbo Vietname, Pietų Korėjoje, Artimuosiuose Rytuose, buvo ilgametė agentūros “Associated Press”, žurnalo “Washington Star”, “Times”,”Newsweek”, “Paris-Match” korespondentė.

Renginyje koncertavęs Dariaus Polikaičio vadovaujamas Čikagos lietuvių choras „Dainava“, savo veiklą skaičiuojantis nuo įsisteigimo Antrojo Pasaulinio karo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje 1945 metais, pristatė turtingą kultūrinės JAV lietuvių veiklos paveldą. Choras minėjimo dalyviams atliko žymiausius lietuvių liaudies ir muzikos bei poezijos klasikų kūrinius.

Valstybės atkūrimo dienos paminėjime Vašingtone dalyvavo virš 400 svečių – aukšti JAV administracijos atstovai,  JAV Kongreso nariai, užsienio valstybių ambasadoriai, JAV lietuvių bendruomenės atstovai.

Priėmime taip pat dalyvavo Pensilvanijos Nacionalinės Gvardijos atstovai, šiemet su Lietuvos kariuomene minėsiantys jau 20 –ąsias tarpusavio bendradarbiavimo metines.

Nuotraukoje: ambasadorius Ž.Pavilionis su A.Markevičiumi ir J.Kazickaite
Nuotraukos autorius: Ludo Segers