Lietuviai pasaulyje

XX Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2017 m.

Written by Biciulystė Siūlo · 51 sec read

jaunim-suvaz-logo  Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga  (A.L.J.S.) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 29 d. Argentinoje vyks „XX Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2017 m .“ (P.A.L.J.S. 2017 m .). Jaunimo Suvažiavimas prasidės Berisso mieste „Mindaugo“ ir „Nemuno“ lietuvių draugijose, kur vyks stovyklos diena. Savaitgalį (28 d. ir 29 d.) įvyks 3-asis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenės suvažiavimas (PALJ). Studijų dienos dalis bus suorganizuota „Argentinos Lietuvių Centro“ ir „Susivienijimo Lietuvių Argentinoje“ draugijų patalpose.

Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas. Renginį organizuoja Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (A.L.J.S.) kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams, Prelatu Edmundu Putrimu. Prelatas Edmundas Putrimas yra PALJ Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas.

Suvažiavime dalyvaus URM Užsienio lietuvių departamento direktorius V.Pinkus ir generalinė Lietuvos konsulė Brazilijoje – Laura Guobužaitė.

Suvažiavimo metu bus progos pabendrauti, susipažinti su Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos ir Argentinos lietuvių bendruomenės veikla bei padiskutuoti apie dabartinę jaunimo ir bendruomenės situaciją Pietų Amerikoje, aptarti įvairius būdus, kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo organizacijas.

Sudalyvauk suvažiavime!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaRbZJpH1NGFvkrF9ffn2lene7s1YTuTd0y5Ifna6tctsiBg/viewform?c=0&w=1

Lietuviais esame mes gimę, Lietuviais turime ir būt!