All Stories

Europos lietuvių bendruomenių ir Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas Vokietijoje

Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. sausio 28 d. – Vokietijoje veikiančio Europos lietuvių kultūros centro, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Europos kraštų...

KANDIDATŲ SIŪLYMAS Į LIETUVIŲ FONDO TARYBĄ IR KONTROLĖS KOMISIJĄ

Lietuvių Fondo narių metinio suvažiavimo 2008 m. gegužės 3 d. metu bus renkamas trečdalis LF Tarybos narių trejų metų...

Vyšnių žydėjimo festivalis Vašingtone

LR ambasada Vašingtone skelbia Lietuvos atstovės atranką į tradicinį vyšnių žydėjimo festivalį Vašingtone. Balandžio 6-12 dienomis Vašingtone vyks kasmetinis...

Los Andželo lietuvių fronto bičiulių politinių studijų savaitgalis

 Los Andželo lietuvių fronto bičiuliai jau 43–čiąjį kartą rinkosi į tradicinį politinių studijų sambūrį (Sausio 26-27 d.) Šv. Kazimiero...

Dailės ir fotografijos paroda „Žmones beskaitant“ atidaryta Vokietijos ir Baltijos šalių Kultūros metų 2008 lietuviškoji programa

Viernheimas (Vokietija), 2008 m. sausio 28 d. – Vokietijoje, Viernheim‘o miesto galerijoje Kunstraum Gerdi Gutperle, sausio 26-osios dienos vakarą...

LIETUVIŲ TAUTOS IŠLIKIMO GALIMYBĖS IR SVARBA XXI AMŽIUJE

Bevartydamas savo bibliotekoje knygas, radau savo kovų draugo 1995 metais man rašytą laišką, prasidedantį žodžiais: ,,Atsimeni, mūsų dabar jau...

LAISVĖS PREMIJA

Los Angeles Fronto Bičiulių 43-čiojo politinių studijų savaitgalio metu paskelbti šių metų LAISVĖS premijos laureatai. Ši premija įsteigta prieš...

NAUJI METAI – NAUJI LAPAI

Naujieji 2008-ieji metai prasidėjo įvairiausiais horoskopų pažadais: mūsų laukia ilgas ir laimingas gyvenimas, daug šypsenų, kelionių, naujų ir įdomių...

Devintieji ,,Bičiulystės” metai

Pasitikę naujuosius, 2008-uosius metus, trumpam grįžtelėjome atgal, susimąstėme – ką gero nuveikėme, laimėjome, kur klydome, ar suspėjome pasitaisyti, o...

Sveiki, gerbiamieji bičiuliai – sportininkai

Pradėdami „Bičiulystės“ naują kūrybinį etapą, galvojame apie žymiai platesnį sportinės informacijos rinkimą ir pateikimą: internetas tapo plačiai aprėpiančia terpe,...