Redakcijos langas

Su Mamos Diena!

Written by admin · 1 min read

 Motina – tai Dievo vardas mažų vaikų lūpose ir širdyse (Viljamas Tekerėjus)  
Motinos meilė yra kuras, kuris suteikia žmogui galimybę padaryti tai, kas neįmanoma (Marion C.)

 

 Už visa tai, kuo esu arba svajojau būti,esu skolingas savo mamai (Abrahamas  Linkolnas)

Motina visada atleidžia, juk tam jinai ir atėjo į pasaulį (A.Diuma)      
Mano mama dėl manęs turėdavo begalybę problemų, bet, man atrodo, jai tai visai patiko (Mark Twain)  
Motinos širdis – gili gelmė, kurios dugne visada rasite atleidimą (Honore de Balzac)                                     
Tolimesnis vaiko likimas visada yra motinos darbas (Napoleon  Bonaparte)

Vienintelė meilė, kuria tikrai tikiu, tai mamos meilė savo vaikams (Karl Lagerfeld)

Mama yra viskas – ji mūsų paguoda sielvarte, mūsų viltis kančioj ir mūsų stiprybė bejėgiškume. Ji yra meilės, gailestingumo, užuojautos ir atlaidumo šaltinis (Kahlil Gibran)
Iš visų moters teisių, didingiausia – teisė būti mama (Lin Yutang)

Motina yra tas asmuo, kuris gali užimti visų kitų vietas, bet niekas negali užimti jos (Kardinolas Mermillod)

Kai tampi mama, tai net mintyse negali pabūti vienumoje, visada galvoji ne tik apie save, bet ir apie savo vaiką (Sophia Loren)
  Aš prisimenu savo motinos maldas – jose visada būdavau aš. Šios maldos įstrigo manyje visam gyvenimui (Abraham Lincoln)       
MIELOJI MAMA,

ŠIANDIEN SKUBAME PAS TAVE IŠ VISŲ PAKRAŠČIŲ.

Pamiršę rūpesčius ir metę šalin neatidėliotinus darbus, nes ši diena priklauso Tau. Vieni nešame Tau glėbius rožių, kiti — tik kuklią laukų gėlyčių puokštę. Ir beveik visų lūpose žodžiai: “Mama, atleisk, kad taip ilgai Tavęs neaplankiau”… Tačiau Tu šypsaisi, negirdi pasiteisinimų — esi laiminga, kad pagaliau sulaukei savo vaikų… Tos gėlės — gražu. Bet ar norint aplankyti savo Mamą būtina laukti Mamos dienos? Lankykime savo Mamas kuo dažniau, sakykime Joms padėkos žodžius, sakykime, kaip labai Jų pasiilgome, ir Jos bus laimingos… Juk Mamai reikia tiek nedaug…

DAUGELIO MŪSŲ MAMOS JAU UŽMIGO AMŽINU MIEGU…

    Tačiau  Jos, net ir būdamos Amžinybės šydu atskirtos nuo mūsų,tą dieną jaučia, kada mes sustojame prie Jų kapo… Kaip padedame gėlių, kaip uždegame žvakeles ir kalbame arba nuo graudulio trūkčiojančiu balsu giedame “Viešpaties Angelą”… O kai netikėtai pradedame kūkčioti ir iš mūsų akių nurieda ašaros, Jos apglėbia mus ir guodžia, kaip gali paguosti tik Motina. Kaip guosdavo vaikystėje. Tik mes Jų nematome. Jaučiame… Ir širdyje tampa taip šviesu, lengva ir gera…
Ačiū Tau, Mama! Už viską… Ką turiu ir kuo esu… Ir atleisk, jeigu nepateisinau Tavo vilčių…

Brangioji Mama, ilsėkis Viešpaties Šviesoje ir visų mūsų dvasios Motinos Marijos globoje.

https://www.youtube.com/watch?v=tVLQHN_U6DE
https://www.youtube.com/watch?v=mdnZMLvbXpQ