Redakcijos langas

Užuojauta

Written by admin · 18 sec read

AtA  Amžinybėn iškeliavus Sauliui Kelpšai  (1958- 2012)
nuoširdžiai  užjaučiame Čikagos  Marquette Park’o Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios administratorių kun. Jaunių  Kelpšą.

***
Saulius Kelpšas  nuo jaunumės buvo įsijungęs į  taikią rezistenciją  prieš sovietų okupaciją, platino  pogrindinę spaudą, kaip ,,Lietuvos Katalikų bažnyčios kroniką” , ,,Aušrą” ir kt.  Lietuvai atkūrus nepriklausomybę  įsijungė į Lietuvos Caritas – pagalbos vargstantiems krikščionims organizaciją, buvo jos ilgametis  koordinatorius.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas  ,,Už dvigubą pilietybę”

www.biciulyste.com redakcija