Šalis, kurioje gyvename

PLB ŽINIOS

Written by Redakcija · 1 min read

PLClogo  PLC zinios

Krepšinio varžybos/Basketball gamesČLKL rungtynių tvarkaraštis
Šeštadienis, 10/20/2018
4 rungtynės
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus Hall

CLKL Game Schedule
Saturday, 10/20/2018
4 games
Lithuanian World Center, R. Riskus Hall

ČLKL
CLKL

Futbolo varžybos/Soccer games

Futbolo sezonas
Šeštadienis, 10/20/2018
3:00 v.v. – LITHS over 40 prieš Calisia
Sekmadienis, 10/21/2018
3:00 v.v. – LITHS prieš Tesla

Soccer season
Saturday, 10/20/2018
3:00 pm – LITHS over 40 vs. Calisia
Sunday, 10/21/2018
3:00 pm – LITHS vs. Tesla

LITHS futbolo klubas
LITHS Soccer Club

PJMM pranešimai/BJMM Announcements

Vėlinių mišios ir koncertas
Ketvirtadienis, 11/01/2018
Mišios 11:00 v.r., 4 v.p.p., 7 v.v.
Koncertas 7:00 v.v. All Souls Mass and Concert
Thursday, 11/01/2018
Mass 11:00 am, 4:00 pm, 7:00 pm
Concert 7:00 pm
 

PJ Matulaičio misija
BJ Matulaitis Mission

Skaitmeninis “Draugo” archyvas/”Draugas” Digital Archive

Du šimtai penkiasdešimt tūkstančių puslapių, publikuotų per 109 metus, dabar publikuojama “Draugo” skaitmeniniame archyve.
Two hundred fifty thousand pages of text, published over a span of 109 years, are now included in the searchable Draugas” digital archive.

Derliaus pietūs/Harvest Luncheon

“Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”
Sekmadienis, 10/21/2018 
12:30 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centras, Banys šeimos salė
 
Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų pelnas padės jau 20 m. veikiančiai organizacijai toliau remti 10 pomokyklinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais.

The Annual Child’s Gate to Learning Harvest Luncheon
Sunday, 10/21/2018
12:30 pm
Lithuanian World Center, Banys Family Hall

Guests will be treated to a delicious meal and a brief musical program.  A lottery will also be held.  The 20-year old organization will apply any proceeds from the luncheon toward the support of 10 after-school centers for at-risk children in Lithuania.

Vaiko vartai į mokslą
Child’s Gate to Learning

PLC madų šou/LWC Fashion Show
Išparduotas! Sold out!

Madų paroda “Nuo Baltijos krašto”
Šeštadienis, 10/27/2018
 6:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė
 

Fashion Show “From the Baltic Shores”

Saturday, 10/27/2018
6:00 pm
Lithuanian World Center, R. Riskus Hall

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

Boo-gė/Halloween Fun Fair

Boo-gė
Šeštadienis, 10/27/2018
1:30-4:00 v.p.p.
Lietuvių Fondo salė
Pasaulio lietuvių centras

Lemonto lietuviai skautai ruošia smagią popietę visų amžiaus grupių vaikams su tėvelių priežiūra.

Halloween Fun Fair
Saturday, 10/27/2018
1:30-4:00 pm 
Lithuanian Foundation Hall
Lithuanian World Center

The Lithuanian Scouts of Lemont are hosting a fun afternoon for kids of any age with parental supervision.

Lemonto lietuviai skautai
Lithuanian Scouts of Lemont

Chicago Lithuanians Rotary Club Haunted 5K Run

Čikagos lietuvių Rotary klubo vaiduoklių 5K bėgimas
Sekmadienis, 10/28/2018
4:00 v.p.p.
Old Oak Country Club
14200 S Parker Road
Homer Glen, IL 60491

Chicago Lithuanians Rotary Club Haunted 5K run
Sunday, 10/28/2018
4:00 pm
Old Oak Country Club
14200 S Parker Road
Homer Glen, IL 60491

Čikagos lietuvių rotary klubas
Chicago Lithuanians Rotary Club

Lietuvių Fondo pokylis/Lithuanian Foundation Gala

LF pokylis