Šalis, kurioje gyvename

AABS konferencijos plenarinė sesija

Written by admin · 1 min read

AABS konferencijos plenarinėje sesijoje dalyvaus Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo atstovai ir trijų Baltijos šalių ambasadoriai JAV

Balandžio 26 d., ketvirtadienį, 1:30 val. popiet vyks plenarinė apskritojo stalo sesija ,,Baltijos šalys globalėjančiame pasaulyje: ateinantys 20 metų”, kurioje dalyvaus Baltųjų rūmų pareigūnai nacionalinio saugumo klausimais ir trijų Baltijos šalių ambasadoriai JAV.

Ilinojaus universitete Čikagoje (UIC Forum, 725 West Roosevelt Road, Chicago) vyksiantis renginys pradės 23-iąją kas dveji metai rengiamą Baltijos studijų pažangos asociacijos (Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS)) konferenciją.
Plenarinėje sesijoje dalyvaus: Estijos ambasadorė JAV Marina Kaljurand, Latvijos ambasadorius JAV Andrejs Pildegovičs, LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, taip pat Baltųjų rūmų atstovai: Benjamin Rhodes (Deputy National Security Advisor for Strategic Communications to the President of the USA) bei dr. Elizabeth Sherwood-Randall (Senior Director for European Affairs National Security Council, The White House). Jos metu bus kalbama apie Baltijos valstybių užsienio ir saugumo politiką, dabartines aktualijas bei JAV pozicijas įsipareigojimų Centrinės bei Rytų Europos saugumo klausimu. Sesijai vadovaus AABS tarybos narys prof. Bradley D. Woodworth (University of New Haven/Yale University).
1968 metais įkurta Baltijos studijų pažangos asociacija yra tarptautinė švietimo ir mokslo nepelno siekianti organizacija, American Council of Learned Societies narė. 23-oji AABS konferencija vyks balandžio 26 d. – 28 d., akademinėje jos dalyje bus nagrinėjami Baltijos studijų pažangos, politikos mokslų, tarptautinių santykių, teisės klausimai, skaitomi pranešimai estetikos, kultūros, švietimo, antropologijos, psichologijos, istorijos, lingvistikos, ekonomikos ir kitomis temomis. Iškilmingas konferencijos atidarymas – 12:00 val. popiet UIC Forum, netrukus po jo vyks plenarinė sesija. Abu renginiai yra atviri visuomenei, įėjimas nemokamas. Maloniai kviečiame dalyvauti.
Dėmesio! Į AABS konferencijos atidarymo bei plenarinės sesijos renginį kviečiame vykti užsakytais autobusais. Balandžio 26 d., ketvirtadienį, 11:00 val. ryto nemokami autobusai išvyks nuo Pasaulio lietuvių centro (14911 East 127th Street, Lemont, IL 60439) bei nuo Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios, Marquette Park (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). Kadangi autobusuose vietų skaičius ribotas, norinčius jais vykti į renginį maloniai prašome registruotis LR Generaliniame konsulate Čikagoje tel. 312-397-0382, tr. nr. 200. Renginiui pasibaigus (3:00 val. popiet) autobusai parveš į tą pačią vietą, iš kurios išvyko.

LR Generalinio konsulato Čikagoje ir Baltijos studijų pažangos asociacijos informacija