Šalis, kurioje gyvename

Aurimas Guoga: Teisinė padėtis rinkimų kovoje 11 29

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Nuotrauka: Minfo koliažas

Teismai pasirodo nesiilsi ir savaitgalį, paaiškėjo kodėl Powell ieškinys pavadintas Pabaisa, o dienos tema – kokie gi Trampo šansai pasiekti savo teisinėmis priemonėmis.

Penktadienį ir šeštadienį įvyko du teismo procesai Pensilvanijoje. Apeliacinis teismas uždraudė patvirtinti rinkimų rezultatus ir pareiškė, kad patys įstatymai, pagal kuriuos vyko rinkimai šioje valstoje, prasilenkia su valstijos konstutucija.

Reikalas, tas, kad Pensilvanijos aukščiausiasis teismas visai prieš rinkimus priėmė nutartį, jog galima priimti balsus paštu ir po rinkimų pabaigos, t.y. kai užsidaro rinkimų apylinkės ir pradedami skaičiuoti balsai. Tačiau įstatymai sako, kad rinkimų tvarką nustato įstatymus leidžianti valdžia, t.y. valstijos kongresas ir senatas.

Šie tokio įstatymo neprėmė. Todėl apeliacinio teismo teisėja paskelbė, kad pastarieji rinkimai prasilenkė su konstutucija ir dėl to valstijos politikai rezultatų patvirtinti negali.

Nieko nelaukus sekančią dieną, t.y. šeštadienį, išstojo Pens. aukšč. teismas ir šią nutartį panaikino. Jų argumentas – jeigu manei, kad rinkimų taisyklės neteisėtos, reikėjo teistis dar prieš rinkimus, o dabar, kai rinkimai įvykę, per vėlu Vasiai gerti boržomį.

Trampo teisininkai jau pareiškė, kad apskųs šią nutartį JAV aukščiausiajam teismui, kur šis sprendimas veikiausiai vėl bus perverstas Trampo naudai.

*****************

Paaiškėjo kodėl advokatės Powell ieškinys, kur ji kaltina dviejų valstijų valdžią vykdžius perversmą prieš prezidentą Trampą, pavadintas Pabaisa.

Čia mums reikės patikslinti apie kokią pabaisą kalbama. The Kraken, kaip tai vadinasi angliškai, yra jūrų gelmėse tūnanti pabaisa. Jau nuo 2018 m. JAV žvalgyba vykdo operaciją ištraukti į dienos šviesą giluminės valstybės veikėjus, kurie parduoda JAV interesus užsieno, įskaitant ir priešiškoms, valstybėms. Ši slapta operacija ir pavadinta The Kraken (Jūrų pabaisa). Vienas svarbiausių operacijos laukų yra demaskuoti kaip užsienio šalys kišasi į JAV rinkimus (ir kad demokratai eina su jais išvien).

Taigi Powell ieškinys susitelks ne tiek į rinkimų klastojimus (tuo užsiima R.Giuliani), o į užsienio šalių įtaką JAV rinkimams ir demokratų politikų kolaboravimą.

Powell mėgins įrodyti kad Baidenas ir Co įvykdė Tėvynės išdavystę. Viena rusakalbė amerikietė tinklaraštininkė sako, kad netgi svarstoma grąžinti mirties bausmę specialiai šiems ponams.

****************

O dienos tema (tarsi pastaroji tam būtų per menka) – kokie teisiniai Trampo keliai į pergalę. Kas dar svarbiau, kokie jo šansai laimėti teisės pagalba?

Pati kampanija vadinasi Daugybė Trampo kelių į pergalę, tačiau kol kas sugaudžiau du. Vienas paprastas ir lengvas, kitas sunkesnis. Kadangi tikri didvyriai lengvų kelių neieško, pradėsim nuo sudėtingesnio.

Sudėtingasis kelias yra kelti ieškinius apie daugybinius pažeidimus įvairiose valstijose ir siekti, kad teismai dalį balsų pripažintų negaliojančiais. Jeigu pavyktų, tuomet galimi du scenarijai – teismai arba skelbtų, kad atmetus suklastotus balsus daugiau balsų surinko Trampas, arba pripažintų rinkimų rezultatus nepatikimais ir tada įsijungtų konstitucijoje numatyti saugikliai.

Aišku, jeigu ginčijamos valstijos pripažįstamos Trampui, tuomet jis renka reikiamą rinkikų balsų skaičių ir įprastine tvarka tampa prezidentu.

Jeigu ginčijamos valstijos neatitenka nė vienam iš kandidatų (rinkimų rezultatai pripažįstami nepatikimais), tuomet visoje Amerikoje kiekviena valstija siunčia po vieną rinkiką ir šie išrenka prezidentą. Šis kelias taip pat veda į Trampo pergalę, nes šiuo metu daugiau valstijų valdo respublikonai.

Dabar apie lengvesnį kelią. Trampas paprasčiausiai gali kreiptis į ginčijamų valstijų įstatymų leidėjus ir juos įtikinti, kad tokių rezultatų patvirtinti negalima. Tai jis jau padarė Pensilvanijoje. Tada valstijos įstatymų leidėjai, visų pirma senatas, gali paskirti kitus rinkikus nei skirtų kai rezultatai neginčijami. Pensilvanijoje tai jie ir pasirengę daryti. Pensilvanijos senatas šiuo metu nusiteikęs pasiųsti respublikoniškus rinkimus, kurie dvidešimt valstijos balsų atiduotų Trampui.

Einant šiuo keliu Trampo pergalė pasiekiama visai be vargo. Jam tereikėtų įtikinti bent trijų iš šešių ginčijamų valstijų įstatymų leidėjus į nacionalinį rinkikų susibūrimą siųsti Trampo šalininkus arba nesiųsti jokių rinkikų. Abiem atvejais Baidenas nesurinktų 270 rinkikų balsų. Jeigu tos valstijos siunčia respublikonų rinkikus, Trampas laimi įprastiniame rinkikų susirinkime, jeigu nesiunčia jokių rinkikų – laimi atsarginiame susirinkime, kur viena valstija lygu vienas balsas.

Kokie šansai kad ginčijamų valstijų įstatymdaviai nepatvirtins Baideno pergalės ir nesiųs demokratų rinkikų? Šiuo metu daugumą ginčijamų valstijų valdo respublikonai (berods penkias iš šešių), todėl būtų itin keista, kad jie, išklausę apie gausybę konkurento atliktų klastojimų, vis tiek patvirtintų jiems pergalę. Taip kad einant šiuo keliu Baideno šansai yra tik teoriniai.

Kurį iš minėtų kelių renkasi Trampas? Jis visu greičiu spaudžia abiem keliais, o jeigu pagreitį įgaus ir Powell pabaisa, tuomet ir trečiuoju – pripažinti Baideną bei jo draugus demonokratus valstybės išdavikais!

minfo.lt