Šalis, kurioje gyvename

Čikagoje meilė prabilo ir lietuvių kalba

Written by admin · 45 sec read

  Š. m. vasario 14 d. Šv. Valentino dienos proga, kelioms tarptautinėms organizacijoms bendradarbiaujant su Čikagos poezijos fondu, surengtas poezijos vakaras „Love, What Language Do You Speak?“ („Meile, kokia kalba kalbi?“).

 

Neįprastas daugiakalbis kultūrinis renginys sukvietė pilną salę klausytojų, kuriems net pritrūko sėdimų vietų. Vakaro dalyviai klausė eiliuotų kūrinių apie meilę anglų, vokiečių, ispanų, italų, prancūzų ir lietuvių kalbomis. LR generalinis konsulatas Čikagoje, remiant LR Užsienio reikalų ministerijai, Lietuvai renginyje atstovauti pakvietė aktorę Audrę Budrytę (Budrys), solistę Agnę Giedraitytę ir muzikę Genę Razumienę. A. Budrytė deklamavo Vytauto Mačernio eilėraštį „Šokėja ir asketas“, o A. Giedraitytė atliko lietuvių liaudies dainas „Kur lygios, lygios lankos“ bei „Oi žinau, žinau“, G. Razumienė akomponavo kanklėmis.

Klausytojų patogumui buvo pateikiami angliški tekstų vertimai. Vytauto Mačernio eilėraštį „Šokėja ir asketas“ į anglų kalbą išvertė Audrė Budrytė, lietuvių liaudies dainas „Kur lygios, lygios lankos“ bei „Oi žinau, žinau“ – Greta Skeberdytė.

Nuotraukose poezijos vakaro akimirkos:
Deklamuoja aktorė Audrė Budrytė,
Renginio organizatoriai ir dalyvės: (iš kairės) aktorė Audrė Budrys, Agnė Giedraitytė, vakaro vedėja aktorė Suzanne Petri (antroje eilėje), generalinis konsulas Marijus Gudynas, muzikė Genė Razumienė, konsulato darbuotoja, atsakinga už kultūros klausimus, Agnė Vertelkaitė.