Šalis, kurioje gyvename

Čikagos miesto Taryba ir meras sveikina Vilnių susigiminiavimo 20-mečio proga

Written by admin · 46 sec read

Vasario 13 d. Čikagos miesto taryba priėmė rezoliuciją, sveikinančią Vilnių miestų susigiminiavimo 20-mečio proga. „Čikaga, kurioje gyvena didžiausia lietuvių bendruomenė už Lietuvos ribų, yra žinoma kaip „Mažoji Lietuva“ („Little Lithuania“)“ – rašoma dokumente. „Per visą miesto istoriją lietuvių bendruomenė ženkliai prisidėjo prie jo raidos ir vis dar išlieka svarbia kultūrinio, visuomeninio bei ekonominio miesto gyvenimo dalimi“, Amerikos lietuvių dėka „Čikagos miestas tapo puikia vieta gyventi ir dirbti“ – tai tik kelios priežastys tinkamai pagerbti jubiliejinę bendradarbiavimo sutartį.

Visus metus truksiantis šventinis minėjimas simboliškai pradėtas LR generalinio konsulo Marijaus Gudyno ir Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių miestų komiteto pirmininko Stanley Balzeko susitikimu su meru Rahm Emanuel bei Čikagos susigiminiavusių miestų biuro vadovais. Susitikimo metu pasikeista nuomonėmis apie tolesnį Čikagos ir Vilniaus bendradarbiavimo plėtojimą, generalinis konsulas perdavė Čikagos merui Vilniaus mero Artūro Zuoko sveikinimus sutarties dvidešimtmečio proga ir informavo apie Vilniaus mero ketinimus teikti panašios rezoliucijos projektą Vilniaus miesto tarybos tvirtinimui.

Bendradarbiavimo sutartis tarp trečio pagal dydį JAV miesto ir Lietuvos sostinės buvo pasirašyta 1993 m. Abiejų miestų merai yra apsikeitę kvietimais bendradarbiavimo 20-mečio proga atvykti ir aplankyti miestą partnerį. S. Balzeko vadovaujamas miestų bendradarbiavimo komitetas pradėjo svarstyti renginių planą, kuriais bus paminėta ši sukaktis.

    LR Generalinio konsulato Čikagoje inf.