Šalis, kurioje gyvename

Cook apygardos iždininkės administracija pristatys informaciją lietuvių kalba

Written by admin · 20 sec read

LR Generaliniam konsulatui Čikagoje bei Čikagos lietuvių profesionalų grupei padedant Cook apygardos iždo valdytojos Maria Pappas administracija dalį aktualios informacijos išvertė į lietuvių kalbą. Oficialiai informacinės brošiūros bus pristatomos gegužės 23 d., ketvirtadienį, 4:30 val. vakaro County Building (118 North Clark Street, Room 112).

 

Renginyje dalyvaus Cook apygardos iždo valdytoja Maria Pappas bei LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.
Maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti pristatyme ir priėmime, taip atsidėkojant už Cook apygardos iždo valdytojos dėmesį Amerikos lietuvių bendruomenei. Apie savo dalyvavimą prašome pranešti telefonu 312-603-6931.