Šalis, kurioje gyvename

Cook apygardos iždo valdytojos administracija pristatė lietuviškus informacinius leidinius

Written by admin · 48 sec read

  Gegužės 23 d. Cook apygardos iždo valdytoja Maria Pappas ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas oficialiai pristatė informacinius leidinius, skirtus čia gyvenančiai lietuvių bendruomenei.

 

Nuo šiol svarbiausia informacija apie nekilnojamojo turto mokesčius minėtos valstybės institucijos tinklapyje – www.cookcountytreasurer.com – bus prieinama lietuvių kalba. Tai tapo įmanoma glaudžiai bendradarbiaujant apygardos iždo valdytojos administracijai, LR Generaliniam konsulatui Čikagoje ir Čikagos lietuvių profesionalų grupei.
Leidinių pristatymą pradėjusi M. Pappas akcentavo, kad tai bene pirmas JAV valstybės institucijos projektas, kai dalis svarbiausios informacijos pateikiama lietuvių kalba. Iniciatyvos prasmingumą, iždo valdytojos teigimu, gerai iliustruoja faktas, jog per trumpą laiką informaciją lietuviškai iš institucijos tinklapio jau parsisiuntė daugiau nei 18 000 vartotojų. Vėliau kalbėjęs LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas džiaugėsi ir dėkojo M. Pappas už dėmesį Amerikos lietuvių bendruomenei bei pastangas padėti kitataučiams apygardos gyventojams. Diplomatas išsakė viltį, kad jos pavyzdžiu paseks ir daugiau JAV institucijų. Generalinis konsulas taip pat nuoširdžiai padėkojo šią iniciatyvą įgyvendinusiems Amerikos lietuviams: Aušrai Ąžuolaitytei, Vyteniui Kirvelaičiui, Audriui Remeikiui, konsulato darbuotojai Karolinai Rauličkytei-Stiglich, o taip pat laikinai JAV gyvenančiai Agnei Ranonytei.

Nuotraukoje: (iš kairės) Generalinis konsulas M. Gudynas, V. Kirvelaitis, M. Pappas, K. Raučkytė-Stiglich ir A. Remeikis;

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija