Šalis, kurioje gyvename

Generaliniame konsulate Čikagoje pirmą kartą rengiama atvirų durų diena

Written by admin · 29 sec read

Šių metų lapkričio 14 d., šeštadienį, nuo 10:00 val. ryto iki 4:00 val. popiet Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje atvers duris visiems norintiems jį aplankyti, apžiūrėti naujas patalpas, sužinoti daugiau apie atstovybės veiklą, pasidalinti idėjomis, pasiūlymais. Dėl pastato ir atstovybės saugumo reikalavimų yra būtina išankstinė atvykstančiųjų registracija, todėl maloniai prašome visų norinčiųjų atvykti į konsulatą iki lapkričio 12 d. registruotis el. paštu egle.lauzonyte@urm.lt arba tel. 312-994-8260.

 

Pristatymai apie konsulato istoriją, teikiamas konsulines paslaugas, vykdomą kultūrinę, švietimo, visuomeninę veiklą bus rengiami 11:00 val., 1:00 val. ir 3:00 val. popiet. Po jų kviesime svečius išsakyti savo idėjas, pasiūlymus, diskutuoti, kaip visi kartu galime dirbti savo Tėvynei Lietuvai.
    Laukiame jūsų su šeimomis ir draugais. Iki pasimatymo!