Šalis, kurioje gyvename

Generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas susitiko su Amerikos žydų komiteto atstovais

Written by admin · 24 sec read

Šių metų spalio 4 d. generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas konsulate susitiko su vienos didžiausių JAV žydų nevyriausybinės organizacijos – Amerikos žydų komiteto (AJC) – regioninių padalinių vadovais, organizacijos nariais. Generalinis Konsulas M.Gudynas pristatė  komitetui Lietuvos užsienio politikos aktualijas, pasidžiaugė  suaktyvėjusiu bendradarbiavimu tarp  Čikagoje gyvenančių lietuvių ir žydų bendruomenių, pasiūlė komitetui kartu įgyvendinti  kultūrinius ir švietimo projektus.

Amerikos žydų  komiteto atstovai  pristatė generaliniam konsului savo organizacijos veiklą, pasidžiaugė  gerėjančiais santykiais tarp Lietuvos ir Izraelio valstybių bei atkreipė dėmesį į nedemokratinėse valstybėse augančią pažeidimų žmogaus teisių srityje tendenciją. Diskusijoje aptarti kiti aktualūs politikos bei ekonomikos klausimai.

Nuotraukoje susitikimo dalyviai