Šalis, kurioje gyvename

Lietuviškais šiaudinukais papuošta generalinio konsulato Čikagoje eglutė

Written by admin · 1 min read

  Daugelį metų Čikagos viešose erdvėse lietuviškais šiaudinukais eglutes dabinanti menininkė Marija Kriaučiūnienė šiais metais Lietuvos generaliniam konsulatui įteikė ypatingą dovaną – savo kūrybos kalėdinių žaisliukų rinkinį, kuriuo pati papuošė konsulato eglę.

 

 

  Priimdamas šią neįkainojamą dovaną generalinis konsulas džiaugėsi, kad „nuo šiol kasmet šie šiaudinukai konsulato svečiams kalėdiniu laikotarpiu pristatys gilias ir turtingas lietuviškų eglučių puošimo tradicijas, o čia apsilankantiems lietuviams ir konsulato darbuotojams primins Lietuvą“.

Poniai Marijai Kriaučiūnienei įteikta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka. „Dėkoju Jums už darbą Lietuvos konsulate Čikagoje, už daugybę Jūsų iniciatyvų, skirtų Lietuvos žmonėms tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek Lietuvoje. Ypač dėkoju Jums už lietuviškos dvasios išlaikymą ir mūsų Tėvynei brangių vertybių išsaugojimą. Jūsų pastangomis auga atsakinga ir lietuvišką kultūrą puoselėjanti jaunoji karta, kurios dėka stiprės lietuvių tauta ir Lietuva.
Linkiu Jums sveikatos, stiprybės ir sėkmės atliekant šią kilnią misiją!“ – savo padėkos laiške rašo Prezidentė.

M. Kriaučiūnienei jos darbuose Čikagos gyventojams bei svečiams originaliai pristatyti lietuvišką kultūrą ir tautinį meną visuomet padeda Balzeko lietuvių kultūros programų direktorė Rita Janz. Abi moterys jau daugelį metų unikaliais lietuviškais tautiniais motyvais kalėdines eglutes papuošia Navy Pier, O‘Hare oro uoste, Cook apygardos iždo biure ir kitur, o Midway tarptautinio oro uosto keleivius pasitinka šiaudinukais padabinta pagrindiniame fojė stovinti didžioji eglė.

    Nuotraukose (fot. A. Vertelkaitė):
1.    Generalinis konsulas Marijus Gudynas, Marija Kriaučiūnienė ir Rita Janz;
2.    Generalinis konsulas Marijus Gudynas įteikia Prezidentės padėką Marijai Kriaučiūnienei.